Home

Actueel Nieuws

Op weg naar een centraal aandeelhoudersregister

dinsdag 24 januari 2012

Fraude met BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s kan worden tegengegaan met een centraal en openbaar aandeelhoudersregister. De invoering van een dergelijk register werd vorig jaar door enkele Kamerleden bepleit. De minister ziet er wel wat in en laat een “brede impactanalyse” uitvoeren.

Wetsvoorstel lesbisch ouderschap ingediend bij Tweede Kamer

dinsdag 24 januari 2012

De vrouwelijke partner van de moeder (duomoeder) moet zonder gerechtelijke procedure juridische ouder van een kind kunnen worden. Het wetsvoorstel waarin dat is geregeld is bij de Tweede Kamer ingediend. Om dat te bewerkstelligen moet het afstammingsrecht worden gewijzigd.

Wetsvoorstel energieprestatiecertificaat

dinsdag 17 januari 2012

Door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onlangs een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, waarin wordt gesteld dat overdracht van gebouwen zonder een energieprestatiecertificaat niet meer mogelijk is vanaf 1 januari 2013.

Overdrachtsbelasting over koopsom en last

dinsdag 17 januari 2012

Bij doorverkoop van een woning binnen 12 maanden nadat de verkoper de woning heeft verkregen, wordt meestal afgesproken dat de koper ‘het voordeel’ aan overdrachtsbelasting aan de verkoper moet afstaan.

Bij inbreng woning in onderneming is vrije verkoopwaarde toegestaan

dinsdag 17 januari 2012

Uw woning tegen vrije verkoopwaarde inbrengen in uw onderneming en na verloop van tijd uw bedrijf verplaatsen en de woning in bewoonde staat naar privé overbrengen. Het boekverlies brengt u ten laste van de winst. Een lucratieve actie. Vinden de belastinginspecteur en de rechter dat ook?

Huwelijkse voorwaarden online opvraagbaar

dinsdag 17 januari 2012

Sinds eind december 2011 kan via de ‘Verwijsindex Huwelijksgoederenregister’ worden uitgezocht waar huwelijkse voorwaarden zijn opgeslagen. Dit is een eerste stap in de richting van een centraal register. De Verwijsindex Huwelijksgoederenregister kunt u raadplegen via www.rechtspraak.nl.

Pagina's

Zoekveld

Thema's