Home

Actueel Nieuws

Ontbinding gemeenschap bij echtscheiding wordt vervroegd

dinsdag 20 december 2011

Binnenkort is het niet meer mogelijk om tijdens een echtscheidingsprocedure nog schulden aan te gaan waar de andere echtgenoot ook voor aangesproken kan worden.

Executeur aansprakelijk voor erfbelasting

dinsdag 20 december 2011

Per 1 januari 2012 worden executeurs verplicht de aangifte erfbelasting in te dienen en zijn dan naast de erfgenaam hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde erfbelasting.

Beperking schuldaansprakelijkheid bij huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk

dinsdag 20 december 2011

Wilt u tijdens uw huwelijk de gemeenschap van goederen omzetten in huwelijkse voorwaarden? Dan moet u er rekening mee houden dat u de door de wetgever beoogde bescherming van schuldeisers niet zomaar opzij kunt zetten.

Toekomst van belang bij bepaling ANBI-status

dinsdag 20 december 2011

Steeds vaker richten partners bij testament een stichting op die gaat fungeren als hun erfgenaam. Dergelijke stichtingen beogen – statutair – vrijwel altijd een algemeen nut. De (opbrengst van de) nalatenschap moet door de stichting voor dat doel worden aangewend. In het testament wordt dan bepaald dat, wanneer de eerste partner overlijdt, de stichting de nalatenschap verkrijgt onder de last van vruchtgebruik daarvan ten gunste van de langstlevende partner. De stichting krijgt dan een al dan niet renteloze, niet-opeisbare geldvordering op de langstlevende partner.

Opheffen huwelijkse voorwaarden in de toekomst mag niet

woensdag 14 december 2011

Een voorwaardelijke opheffing van huwelijkse voorwaarden is alleen van toepassing als het huwelijk wordt ontbonden door overlijden van een van de echtgenoten. Een bepaling in de huwelijkse voorwaarden dat “vanaf de dag vóór de dag van overlijden van de eerst stervende van echtgenoten de wettelijke algehele gemeenschap van goederen zal bestaan”, houdt geen stand.

BV oprichten zonder notaris simpeler, niet betrouwbaarder

woensdag 14 december 2011

Als het aan het kabinet ligt, heeft u voor het oprichten van een BV geen notaris meer nodig. Althans, als u een eenvoudig standaard-BV opricht, met één aandeelhouder die ook bestuurder van de BV is. Echter, deze standaardsituaties komen in de praktijk niet meer zo vaak voor.

Pagina's

Zoekveld

Thema's