Home

Actueel Nieuws

Aanwezigheid asbest waardedrukkend?

dinsdag 06 december 2011

Heeft de aanwezigheid van asbest in een woning of bedrijfspand een waardedrukkend
effect?

Bij een verkooptransactie is het uiteraard van belang, dat de eventuele aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld en waar deze asbest zich bevindt. Indien de aanwezigheid van asbest is vastgesteld, is het niet altijd onmiddellijk noodzakelijk dat deze asbest wordt verwijderd.

Executoriale verkoop van in beslag genomen aandelen

dinsdag 06 december 2011

In veel statuten of aandeelhoudersovereenkomsten is een instemmingsbepaling opgenomen over voorgenomen overdracht van aandelen. Het is nog maar de vraag of een dergelijke bepaling in geval van executoriale verkoop van aandelen waarop conservatoir beslag is gelegd, stand houdt.

Echtscheidingsnotaris één loket tot aan verzoek aan rechter

dinsdag 29 november 2011

Aan het eind van het echtscheidingstraject moet een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank worden ingediend. Voor deze formaliteit schakelt de echtscheidingsnotaris een advocaat in. De notaris voorkomt, met afgewogen voorstellen over de verdeling van onroerend goed en inboedel, van omgang met de kinderen en over een regeling voor alimentatie, onenigheid tussen beide partners. Deze succesvolle werkwijze blijkt de afgelopen jaren ook nog eens de goedkoopste oplossing geweest te zijn.

Ondernemingswinsten niet zomaar onder periodiek verrekenbeding bij huwelijkse voorwaarden

dinsdag 29 november 2011

Komen ondernemingswinsten wel of niet in aanmerking om periodiek of bij echtscheiding verrekend te worden? Niet zonder meer! Als partijen voor ogen staat dat ook ondernemingswinsten voor verrekening in aanmerking moeten komen, dan moeten zij dat in het periodiek verrekenbeding in hun huwelijkse voorwaarden opnemen.

Levenstestament populair

dinsdag 22 november 2011

Heeft u er wel eens over nagedacht wie uw zaken moet regelen als u onverhoopt iets overkomt, bijvoorbeeld een ongeval, beroerte of een geestelijke stoornis, en u uw belangen niet meer zelf kunt behartigen?

Wel of geen erfgenaam?

dinsdag 22 november 2011

Stel u vindt een brief van een notariskantoor op de deurmat, met het bericht: u bent erfgenaam! Dat lijkt verheugend nieuws. Maar let op! Weet u wel waar het vermogen van de overledene uit bestaat? Zijn er wellicht veel schulden of had de overledene een risicovol beroep waaruit – ook in de toekomst – nog aansprakelijkheidsclaims kunnen ontstaan? Allemaal vragen waar u antwoord op moet krijgen.

Pagina's

Zoekveld

Thema's