Archief

Wetsvoorstel lesbisch ouderschap ingediend bij Tweede Kamer

dinsdag 24 januari 2012

De vrouwelijke partner van de moeder (duomoeder) moet zonder gerechtelijke procedure juridische ouder van een kind kunnen worden. Het wetsvoorstel waarin dat is geregeld is bij de Tweede Kamer ingediend. Om dat te bewerkstelligen moet het afstammingsrecht worden gewijzigd.

Op weg naar een centraal aandeelhoudersregister

dinsdag 24 januari 2012

Fraude met BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s kan worden tegengegaan met een centraal en openbaar aandeelhoudersregister. De invoering van een dergelijk register werd vorig jaar door enkele Kamerleden bepleit. De minister ziet er wel wat in en laat een “brede impactanalyse” uitvoeren.

Wanneer zijn partijen gebonden bij sluiten koopovereenkomst van een woning?

dinsdag 24 januari 2012

Er bestaan verschillende opvattingen over wanneer partijen zijn gebonden bij het sluiten van een koopovereenkomst. Indien een woning wordt verkocht aan een particulier, schrijft de wet voor dat daartoe een schriftelijk koopovereenkomst moet worden gesloten en de koper vervolgens dan nog een bedenktijd van 3 dagen heeft.

Geen canonherziening bij overdracht recht van erfpacht

dinsdag 24 januari 2012

In veel grote steden in Nederland wordt door de gemeenten nog gebruikt gemaakt van het recht van erfpacht. Door uitgifte van bouwgrond blijft de gemeente eigenaar, doch de erfpachter is gerechtigd daarop een woning te bouwen. De jaarlijkse vergoeding voor het recht van erfpacht wordt canon genoemd.

Groter risico zonder verklaring van erfrecht!

dinsdag 24 januari 2012

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft er mee ingestemd dat de verklaring van erfrecht voortaan niet meer in alle gevallen nodig is.

Vruchtgebruiktestament en inkomstenbelasting

dinsdag 24 januari 2012

Per 1 januari 2012 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de Wet op de Inkomstenbelasting. Een van de wijzigingen heeft directe gevolgen voor mensen die ooit een vruchtgebruiktestament hebben gemaakt.

Bij een vruchtgebruiktestament krijgt de langstlevende ouder vaak het genot van het vermogen terwijl de kinderen moeten wachten tot het vruchtgebruikrecht van hun langstlevende ouder vervalt, meestal door diens overlijden. De kinderen zijn in de tussentijd zogenaamde ‘bloot eigenaren’ omdat zij nog niet van hun eigendom kunnen genieten.

Kind in de schulden en vrijgesteld schenken

dinsdag 17 januari 2012

Veel ouders doen hun best om zoveel mogelijk vermogen aan hun kinderen te geven zonder dat er schenkbelasting betaald hoeft te worden. De meest bekende vormen zoals de jaarlijkse schenking, de eenmalig verhoogde schenking, de ophoging voor eigenwoning-doeleinden of studie en de papieren schenking zijn wel bekend. Maar minder bekend is de mogelijkheid om een kind belastingvrij te schenken als het kind in financiële moeilijkheden verkeert.

Curatele en testament maken

dinsdag 17 januari 2012

De meeste mensen gaan er van uit dat een persoon die onder curatele gesteld is wegens een geestelijke stoornis geen testament kan maken. Toch is het zo dat zo iemand – onder omstandigheden – wel een testament kan maken! De Kantonrechter besloot onlangs nog dat een onder curatele gestelde dame een testament mocht maken om haar spaargeld een bestemming te geven.

Huwelijkse voorwaarden online opvraagbaar

dinsdag 17 januari 2012

Sinds eind december 2011 kan via de ‘Verwijsindex Huwelijksgoederenregister’ worden uitgezocht waar huwelijkse voorwaarden zijn opgeslagen. Dit is een eerste stap in de richting van een centraal register. De Verwijsindex Huwelijksgoederenregister kunt u raadplegen via www.rechtspraak.nl.

Bij inbreng woning in onderneming is vrije verkoopwaarde toegestaan

dinsdag 17 januari 2012

Uw woning tegen vrije verkoopwaarde inbrengen in uw onderneming en na verloop van tijd uw bedrijf verplaatsen en de woning in bewoonde staat naar privé overbrengen. Het boekverlies brengt u ten laste van de winst. Een lucratieve actie. Vinden de belastinginspecteur en de rechter dat ook?

Pagina's