Archief

Geschillen voor de rechter, of de notaris als bemiddelaar?

dinsdag 27 maart 2012

In de herfst en winter blijft de baanverlichting van tennisclubs vaak tot middernacht branden. Vooral in de bebouwde kom kan dit hinderlijk zijn voor omwonenden. Aan welke regels zijn tennisclubs en/of de gemeente gebonden op het gebied van baanverlichting? De voorzieningenrechter boog zich over deze zaak, maar had een gang naar de rechter ook kunnen worden voorkomen?

Wijzigen van splitsingsakte niet altijd noodzakelijk

dinsdag 27 maart 2012

Een appartementencomplex bestaat meestal uit privégedeelten ofwel uit woningen die door eigenaren of huurders van die privégedeelten worden bewoond. Daarnaast bevat een appartementencomplex veelal gemeenschappelijke ruimten, zoals trappenhuizen, liften, opslagruimten, dakterrassen en galerijen. Ruimten die door alle appartementseigenaren mogen worden betreden en gebruikt.

Voorkom dwaling bij wijziging huwelijkse voorwaarden

dinsdag 27 maart 2012

In veel huwelijkse voorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen voor overgespaarde (niet gebruikte) inkomsten. Na verloop van tijd kan de behoefte ontstaan om de huwelijkse voorwaarden aan te passen en een finaal rekenbeding bij overlijden toe te voegen. Dat is fiscaal gunstig voor de langstlevende partner. Wat zijn de valkuilen?

Mag de samenwoonpartner in de woning blijven wonen?

dinsdag 27 maart 2012

Heeft u een eigen woning en woont u samen? Heeft u er dan wel eens bij stil gestaan of uw partner in de woning mag blijven wonen na uw overlijden?

Een samenwoonpartner heeft volgens de wet geen recht op de erfenis. De partner mag dus niet automatisch in het huis blijven wonen: de erfenis is voor de erfgenamen. De partner heeft wel recht om ten hoogste zes maanden van het woonhuis en de inboedel gebruik te blijven maken. Wilt u uw samenwoonpartner langer dan zes maanden verzorgd achterlaten dan is een testament noodzakelijk.

Oude of nieuwe legitieme portie in testament?

dinsdag 27 maart 2012

Sinds er in 2003 in Nederland nieuwe wetgeving is gekomen op het gebied van erfrecht zijn veel mensen al naar de notaris geweest om hun testament te laten aanpassen. De rechtbank oordeelde onlangs over een geval waarin een oud testament uit 1995 moest worden uitgevoerd en waarbij nooit aanpassing aan nieuwe wetgeving had plaatsgevonden.

Toepassing verlaagd tarief overdrachtsbelasting niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

dinsdag 20 maart 2012

Op 31 januari jl. heeft een rechter zich voor het eerst uitgelaten over de toepassing van verlaagde tarief van 2% in de overdrachtsbelasting. Op 1 juli 2011 is door het kabinet een persbericht naar buiten gebracht waarin werd aangekondigd dat de overdrachtsbelasting op woningen verlaagd wordt van 6% naar 2% voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012.

Beroep op vervalbeding in huwelijkse voorwaarden gehonoreerd

dinsdag 20 maart 2012

In veel akten van huwelijkse voorwaarden is een zogenaamd vervalbeding opgenomen. Maar weet u eigenlijk wel welke consequenties dat vervalbeding voor u kan hebben?

Benoeming executeur niet meer in codicil!

dinsdag 20 maart 2012

Een codicil is een eigenhandig opgesteld document waarin u bijvoorbeeld kunt omschrijven dat uw nichtje de antieke ladekast krijgt, en uw broer het gouden horloge van opa dat al jaren in de familie is. Een groot voordeel van een codicil is dat u het zelf kunt aanpassen, bijvoorbeeld als u het ladekastje aan een ander nichtje wil geven. Een nadeel is dat een codicil soms niet gevonden wordt door uw erfgenamen waardoor uw wensen niet uitgevoerd worden.

Belang kinderen voorop bij beëindiging gezamenlijk gezag

dinsdag 20 maart 2012

Wanneer een van de ouders van een of meer kinderen bij de rechter beëindiging van het gezamenlijk gezag aanvraagt, zal voor de rechter het belang van de kinderen uitgangspunt zijn. De laatste decennia is het aantal internationale huwelijken gestegen en het aantal scheidingen is bij deze categorie vergelijkbaar met de algemene scheidingscijfers. Wat nu als de gezagsregeling ten overstaan van de Duitse rechter is overeengekomen en de Nederlandse – en in Nederland woonachtige – vader volledig en de Duitse moeder beperkt gezag heeft en de vader eenhoofdig gezag aanvraagt?

Nietigheid ontnemen aan NV- en BV-besluiten

dinsdag 20 maart 2012

Als uw naamloze of besloten vennootschap een besluit neemt dat in strijd is met de wet of statuten, neemt deze een nietig besluit. Dat staat in de wet. Echter, het bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders van een naamloze of besloten vennootschap kunnen besluiten nemen die in strijd zijn met de wet of de statuten. Hoe zit dat precies?

Pagina's