Archief

Minder gezinnen met gehuwde ouders

dinsdag 26 juni 2012

De samenstelling van gezinnen is in de afgelopen tien jaar veranderd. Ouders zijn vaker niet-gehuwd en er zijn minder grote gezinnen. Het aantal ouders dat niet getrouwd is neemt de laatste tien jaar sterk toe, op dit moment zijn dat 2,3 miljoen gezinnen. Dit komt vooral voor bij jonge gezinnen, 25% van de jonge ouders zijn niet getrouwd.

Bij echtscheiding beschermd door redelijkheid en billijkheid

dinsdag 26 juni 2012

Echtgenoten hebben ten opzichte van elkaar een zorgplicht. Die duurt ook na echtscheiding voort. Wat nu als partijen vóór echtscheiding een convenant tekenen waarin beide partijen afspreken dat zij over en weer geen aanspraak zullen maken op verevening van opgebouwde pensioenrechten? Spelen redelijkheid en billijkheid een rol? De rechter houdt dan rekening met algemeen erkende rechtsbeginselen, rechtsovertuigingen en maatschappelijke en persoonlijke belangen.

Vrijstelling overdrachtsbelasting alleen bij bedrijfsmatige exploitatie

dinsdag 26 juni 2012

Verkrijging van landbouwgronden is onder bepaalde omstandigheden vrijgesteld van het voldoen van 6% overdrachtsbelasting. De wetgever heeft echter aan deze vrijstelling strikte voorwaarden verbonden. Zo moeten de verkregen cultuurgronden bedrijfsmatig worden geëxploiteerd voor de landbouw. Wat moet nu worden verstaan onder het bedrijfsmatig exploiteren?

Beroep op ontbindende voorwaarde wegens niet verkrijgen financiering faalt

dinsdag 26 juni 2012

Kopers van woningen behouden zich vaak het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden indien niet vóór een bepaalde datum de vereiste financiering wordt verkregen. De koper doet er daarom verstandig aan exact in de koopakte te omschrijven welke financiering nodig of gewenst is.

Bezorgde executeur

dinsdag 26 juni 2012

Veel executeurs zijn opgeschrikt door berichten in de media over nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2012 ter bestrijding van de zogenaamde ‘Edelweissroute’.

Geen afspraken over de erfenis!

dinsdag 26 juni 2012

Iedereen weet dat het belangrijk is om tijdig na te denken over alle zaken die geregeld moeten worden na overlijden. Gelukkig laten veel mensen het niet alleen bij nadenken maar leggen zij hun wensen ook vaak vast in een testament of codicil.

Extra verhoogde vrijstelling voor kinderen aangepast!

woensdag 20 juni 2012

Ouders mogen hun kinderen tussen de 18 en 35 jaar meer schenken dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag. De schenking mag eenmalig worden verhoogd naar € 24.144 en zelfs naar € 50.300 bij aankoop van een eigen woning door het kind.

Huis overdragen aan kind en ouders blijven wonen

woensdag 20 juni 2012

In het verleden hebben veel ouders hun huis alvast overgedragen aan de kinderen om het betalen van erfbelasting bij overlijden te voorkomen. Onlangs sprak de Rechtbank zich uit over een dergelijk geval.

Renteverplichting finaal verrekenbeding gaat eerder in

dinsdag 19 juni 2012

Huwelijkse voorwaarden onder uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen (met uitzondering van een gemeenschap van inboedel) en een periodiek verrekenbeding komen vaak voor. Onder dergelijke huwelijkse voorwaarden komt het ook weer vaak voor dat het verrekenbeding niet is nageleefd. Dat betekent dat de ‘benadeelde’ partij verrekening van niet-verteerde inkomsten kan vorderen. De vraag is vanaf wanneer de wettelijke rente hieraan toegevoegd moet worden.

Geen persoonlijke aansprakelijkheid stichtingsbestuurder

dinsdag 19 juni 2012

Wat zijn de gevolgen voor u als stichtingsbestuurder als iemand die werkzaamheden voor uw stichting verricht, fraude pleegt of de boel oplicht? Bent u – als de stichting hierdoor niet aan haar verplichtingen voldoet – persoonlijk aansprakelijk voor die niet betaalde verplichtingen?

Pagina's