Archief

Pand niet geleverd, wel makelaarscourtage verschuldigd

dinsdag 28 augustus 2012

Het verkopen van panden gebeurt dikwijls door bemiddeling van een daartoe ingeschakelde makelaar. Het is niet ongebruikelijk dat hiervoor een overeenkomst wordt gesloten tussen de eigenaar van het pand en de makelaar. Vaak maken algemene voorwaarden onderdeel uit van de overeenkomst. Zo weten opdrachtgever en makelaar exact waar ze aan toe zijn.

Erfdeel kinderen en tweede huwelijk

dinsdag 28 augustus 2012

Het komt voor dat een echtgenoot in een tweede huwelijk geen huwelijks voorwaarden heeft gemaakt, terwijl hij kinderen heeft die het erfdeel van hun overleden ouder nog tegoed hebben. Veel mensen realiseren zich niet dat door een nieuw huwelijk de aanspraken van de kinderen uit het eerste huwelijk wel eens verloren zouden kunnen gaan.

Bestuurdersaansprakelijkheid ook in fiscale wetten

dinsdag 28 augustus 2012

Het voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheid is voor veel ondernemers een belangrijke reden om te kiezen voor de bv als rechtsvorm. Met de flex-BV, die op 1 oktober in werking treedt, komt er verandering in de aansprakelijkheid van bestuurders van ondernemingen. In fiscale wetten bestaat die aansprakelijkheid al langer, bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor belastingschulden van de vennootschap.

Opbrengsten verhuur woonhuizen kan tot verschil in heffing inkomstenbelasting leiden

dinsdag 28 augustus 2012

Particulieren die een tweede woning verhuren aan derden, hoeven de huuropbrengst niet als inkomsten aan te geven voor de Inkomstenbelasting. De waarde van de woning verminderd met de eventueel daarop rustende hypothecaire geldlening, valt echter wel in box 3 van de Inkomstenbelasting. De belastingdruk, de zogenaamde rendementsheffing, bedraagt in dit geval 1,2% over het saldo.

Erkenning van en gezag over kind voor biologische vader niet altijd eenvoudig

dinsdag 28 augustus 2012

Geschillen tussen de moeder van een kind en de biologische vader over erkenning van het kind en de uitoefening van gezag over het kind worden nogal eens voor de rechter uitgevochten. Wie heeft nu welke rechten?

Vakantiedagen wel of geen deel van de erfenis

dinsdag 28 augustus 2012

Als iemand ten tijde van zijn overlijden nog een baan heeft, kan het zijn dat er nog niet-opgenomen vakantiedagen overblijven. Deze dagen worden heel vaak vergeten bij het afwikkelen van de nalatenschap. Maar de vraag is of erfgenamen wel recht hebben op de niet-genoten verlofuren.

Onlangs hebben erfgenamen de zaak aan de rechtbank in Assen voorgelegd. De werkgever wilde de vakantiedagen niet uitbetalen en vond dat het een persoonlijk recht was dat alleen door de werknemer zelf kan worden opgeëist en niet overdraagbaar is of inwisselbaar is voor geld.

Opzegging bedrijfshuur aan regels gebonden

dinsdag 21 augustus 2012

Huurders van bedrijfsruimten hebben een wettelijke termijnbescherming, dat wil zeggen dat een huurder de bedrijfsruimte huurt voor een eerste termijn van minimaal 5 jaren, die na afloop van die termijn wordt verlengd met nog eens 5 jaren, dus tot een looptijd van 10 jaar. Wordt de huurovereenkomst niet voor het einde van de tweede termijn van 5 jaren opgezegd, dan wordt de huurovereenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd.

De huurder van een bedrijfsruimte heeft hierdoor altijd de zekerheid dat hij 5 jaren en misschien wel 10 jaren het pand ter beschikking heeft.

Nieuw Europees erfrecht van toepassing op uw testament?

dinsdag 21 augustus 2012

Vanaf 17 augustus 2015 wordt uw erfrechtelijke situatie mede beïnvloed door Europese regels! Dan wordt namelijk de Europese erfrechtverordening van kracht.

Wettelijke verdeling of Tweetrapstestament?

dinsdag 21 augustus 2012

Sinds 1 januari 2003 is er een ‘automatische’ langstlevendenregeling in de wet opgenomen, de zogenaamde wettelijke verdeling. Deze regeling geldt als iemand geen testament heeft gemaakt en een echtgenoot en kinderen achterlaat. De langstlevende krijgt dan het hele bezit en de kinderen moeten wachten op hun erfdeel. Wat veel mensen echter niet weten is dat de kinderen al wel erfbelasting moeten betalen. Omdat zij hun erfenis nog niet in handen krijgen, kunnen zij dit niet en – zo staat in de wet – moet de langstlevende ouder dit voorschieten.

Vereniging van eigenaren moet eigen bankrekening hebben

dinsdag 21 augustus 2012

In verenigingen van eigenaren (VvE) van appartementen gaat vaak veel geld om. Geld voor het dagelijks beheer van de gezamenlijke onderdelen en reserveringen voor groot onderhoud zijn maar enkele voorbeelden. Lang niet alle verenigingen van eigenaren blijken een eigen bankrekening te hebben. Hun tegoeden staan op bankrekeningen van de beheerder. Als die failliet gaat, is de vereniging haar geld kwijt.

Pagina's