Archief

Ondertrouw hoeft niet meer, melding wel

dinsdag 29 september 2015

Sinds 1 september 2015 is de oude vorm van ondertrouw verleden tijd. Bent u van plan te gaan trouwen of uw partnerschap te registreren, dan kunt u voortaan volstaan met een elektronische melding van uw voornemen aan de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt registreren.

Fiscale gevolgen rentemiddeling eigenwoningrente

dinsdag 29 september 2015

Door de steeds lager wordende hypotheekrente besluiten huizenbezitters vaker een nieuwe hypothecaire lening af te sluiten tegen een lagere rente dan oorspronkelijk met de bank is overeengekomen. Bij een dergelijke omzetting kan gebruik worden gemaakt van rentemiddeling. De bestaande lening die is gekoppeld aan een rentevaste periode wordt dan beëindigd en er gaat een nieuwe rentevaste periode lopen.

Executeur doet het niet goed

dinsdag 29 september 2015

Als u een executeur hebt gevonden om uw nalatenschap af te wikkelen, geeft dat vast een heel gerust gevoel. Om het vast te leggen, hoeft u alleen nog maar een afspraak bij de notaris te maken om de executeur in uw testament op te laten nemen. Daarna vergt het schrijven van een overzicht van belangrijke zaken misschien nog wat tijd, maar dan is het ook goed geregeld.

Grote schenkingsvrijstelling in Belastingplan 2016

dinsdag 22 september 2015

In het Belastingplan 2016 dat door Staatssecretaris Wiebes op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt de grote schenkingsvrijstelling weer opgevoerd.

Tot 31 december 2014 gold er al een speciale grote schenkingsvrijstelling van € 100.000 als de ontvanger het bedrag maar gebruikte voor aankoop of verbouwing van de eigen woning, of aflossing van de eigenwoningschuld. Voor deze vrijstelling hoefde er geen familierelatie te bestaan.

Bodemverontreiniging en ouderdomsclausule

dinsdag 22 september 2015

Wanneer u een oudere woning of boerderij koopt, zal de koopakte meestal een ouderdomsclausule bevatten. Dit om te voorkomen dat de verkoper door de koper kan worden aangesproken op gebreken, die het gevolg zijn van de ouderdom van de woning. De eisen die aan de bouwkwaliteit van een oude woning mogen worden gesteld, liggen aanzienlijk lager dan bij nieuwe woningen.

Opzegging vof soms zonder opzegtermijn mogelijk

dinsdag 22 september 2015

Het aangaan van een vennootschap onder firma (vof) zonder vennootschapscontract vraagt om problemen. Natuurlijk, net als bij een huwelijk beginnen de vennoten niet met de intentie om later onenigheid te krijgen. Maar de kans daarop ontkennen en geen voorafgaande afspraken maken, is vragen om moeilijkheden. De praktijk wijst het uit: die komen er ook! Juridisch getouwtrek is het gevolg.

Parkiet in je testament

dinsdag 15 september 2015

Zo af en toe haalt een overledene het nieuws als blijkt dat diegene een groot bedrag heeft nagelaten aan een huisdier. Recent nog bestemde een miljonair uit New York $ 100.000 voor haar parkieten. Ook regelde zij dat er goed voor de vogels zou worden gezorgd, zo goed zelfs dat de parkieten in haar villa mochten blijven wonen.

Erfgrens wordt niet door het kadaster bepaald

dinsdag 15 september 2015

Burenruzies over de erfgrens zijn bijna dagelijks werk voor de rechter. Het is daarom belangrijk als u een deel van een perceel koopt, dat in de akte van levering exact wordt omschreven hoe de loop van die erfgrens is. Dit kan van belang zijn voor het plaatsen van bijvoorbeeld een schutting of muur.

Onderhoudsverplichting in samenlevingscontract luistert nauw

dinsdag 15 september 2015

Samenwoners hebben geen wettelijke verplichting om in elkaars onderhoud te voorzien. Daarom kiezen veel samenwoners ervoor om in hun samenlevingscontract vast te leggen dat bij een einde aan de samenwoning anders dan door overlijden de rechter bepaalt wie aan wie welk bedrag alimentatievergoeding moet betalen. Soms krijgt een van de partijen – als de scheiding zich voordoet – daar spijt van.

Ook na uittreden blijft vennoot in firma aansprakelijk voor verplichtingen

dinsdag 08 september 2015

Wie als vennoot uit een firma treedt, moet zich realiseren dat hij nog wel hoofdelijk aansprakelijk blijft voor verplichtingen die zijn aangegaan in de periode dat hij nog vennoot in de firma was. Een voorbeeld hiervan is de huurovereenkomst voor het pand waarin de firma gevestigd is.

Pagina's