Archief

Oud testament? Tekst luistert nauw!

woensdag 28 oktober 2015

Veel mensen gaan ervan uit dat hun testament tot het moment van overlijden meegaat. Toch zijn testamenten doorgaans maar beperkt houdbaar. Als een testament lang geleden is opgesteld terwijl er inmiddels door wetswijzigingen of uitspraken van de rechter andere terminologie wordt gebruikt, dan kan een oud testament nog wel eens tot problemen leiden.

Tekst samenlevingscontract bepaalt mogelijkheid om alimentatie aan te passen

dinsdag 27 oktober 2015

In sommige samenlevingscontracten hebben beide samenwoners afgesproken dat bij beëindiging anders dan overlijden, enkele artikelen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, waarin zij afzien van een op de wet gebaseerde verplichting tot levensonderhoud. In plaats daarvan kiezen zij ervoor om de rechter te laten bepalen hoe lang en hoeveel alimentatie er aan wie betaald moet worden.

Huurder vestigt iets verderop concurrerend bedrijf

dinsdag 27 oktober 2015

In de hieronder vermelde casus heeft de verhuurder van een bedrijfsruimte verzuimt om met zijn huurder een beding overeen te komen, dat de huurder zich bij opzegging van de huurovereenkomst niet in de onmiddellijke nabijheid van het thans gehuurde pand zal vestigen. Een omissie die de verhuurder duur kwam te staan. Wat was het geval?

Commissaris is geen onderdeel van bestuur vennootschap

dinsdag 20 oktober 2015

Steeds vaker blijkt dat bestuur en raad van commissarissen van een vennootschap (onder meer BV) steeds dichter op elkaar opereren. Het gaat zelfs zo ver dat commissarissen soms als medebestuurders kunnen worden beschouwd. Daar zitten grote risico’s aan. Commissarissen kunnen in principe de vennootschap niet vertegenwoordigen, behalve in situaties van belet of ontstentenis van een bestuurder zelf.

Alternatieven voor wegvallen mantelzorgvrijstelling onderzocht

dinsdag 20 oktober 2015

Een kind dat zijn ouder mantelzorg verleent, kan onder omstandigheden dit jaar nog een grote vrijstelling van € 633.014 voor de erfbelasting claimen, als de ouder overlijdt.
De regeling geldt voor kinderen die een mantelzorgcompliment toegekend hebben gekregen in het jaar voorafgaande aan het overlijden van hun ouder. Hebben zij in 2014 een mantelzorgcompliment gekregen, dan kunnen zij ook in 2015 nog een beroep doen op de vrijstelling, ondanks dat de regeling van het mantelzorgcompliment in 2015 is vervallen.

VvE-verplichtingen moeten voortvloeien uit statuten

dinsdag 20 oktober 2015

Eigenaren van recreatiewoningen hebben zich bij aankoop en levering van de woning verbonden tot een verplicht lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaars (VvE) van het recreatiepark. De VvE behartigt de belangen van de eigenaren van recreatiewoningen in het park, in het bijzonder het beheren en onderhouden van de gemeenschappelijke terreinen. Via een verplichte jaarlijkse bijdrage is de VvE in staat om te voorzien in dat onderhoud. Om dit in goede banen te leiden wordt in de statuten van de vereniging vaak verwezen naar het huishoudelijk reglement.

Co-wonen goed regelen

dinsdag 13 oktober 2015

In toenemende mate trekken ouderen in bij hun volwassen kinderen, zodat zij mantelzorg kunnen genieten. Ook broers en zusters die de sluiting van verzorgingshuizen zien opdoemen, kiezen steeds vaker voor een vorm van samenwonen, ook wel co-wonen genoemd, waarbij ze elkaar kunnen helpen in de dagelijkse zorg.

Als meerdere mensen één huis gaan delen is het wel belangrijk om goed na te denken over ieders rechten en plichten. Dat varieert van de vraag hoe de betaling van gezamenlijke lasten wordt verdeeld, tot de vraag wat er gaat gebeuren als één van de bewoners overlijdt?

Problemen stapelen zich op bij niet naleven verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

dinsdag 13 oktober 2015

Wie op huwelijkse voorwaarden is getrouwd met daarin “koude” uitsluiting van elkaar en ook een periodiek verrekenbeding, roept problemen over zich af. Althans als beide partners niet jaarlijks hun overgespaarde inkomen met elkaar verrekenen. Als dan ook nog op de gemeenschappelijke bankrekening schenkingen worden bijgeschreven, kunnen de problemen zich opstapelen. Met als gevolg ruzie bij echtscheiding.

Energielabel verplicht

dinsdag 13 oktober 2015

Per 1 januari 2015 zijn de regels betreffende de energieprestaties van gebouwen verscherpt. Sinds 1 januari 2008 was men al verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van een gebouw een energiecertificaat (thans energielabel) te overhandigen, maar hierop stond geen enkele sanctie. Vanaf 1 januari 2015 kunnen ook bij het niet verstrekken van een energielabel sancties worden opgelegd.

Kopers van gebouwen zijn zich steeds meer bewust van het feit, dat een energiezuinige woning ook het nodige wooncomfort met zich meebrengt en voor een beter milieu zorgt door minder CO2 uitstoot.

Legaten in percentages

woensdag 07 oktober 2015

Als u iemand in uw testament wil opnemen, dan heeft u de keuze uit twee mogelijkheden. U kunt die persoon een legaat geven of erfgenaam maken. De termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar afhankelijk van wat u kiest is de uitwerking anders.

Als u iemand erfgenaam maakt in uw testament, dan krijgt deze persoon een percentage of breukdeel van uw nalatenschap. Geeft u iemand een legaat dan krijgt deze persoon een vast bedrag in geld of bijvoorbeeld een schilderij, sieraad of huis.

Pagina's