Archief

Straf voor samenwoners

dinsdag 19 april 2016

Als mensen gaan trouwen, staat er in de wet precies welke regels van toepassing zijn. De bekendste is wel dat de privé-eigendommen van de man en de vrouw samenvloeien tot de zogenaamde gemeenschap van goederen. Voor samenwoners is er bijna niets wettelijk geregeld. Als zij goed willen regelen hoe ze tijdens hun relatie omgaan met hun bezittingen, zullen ze een samenlevingscontract op moeten stellen.

Geen huurontbinding ondanks aanwezigheid hennep

dinsdag 19 april 2016

Het is de vrees van veel verhuurders dat de verhuurde woning, schuur of garage wordt gebruikt voor de hennepteelt. Na constatering van de aanwezigheid van hennepplantjes in de woning gaat de verhuurder meestal onmiddellijk over tot het vorderen van ontruiming van het gehuurde. Maar dat dit niet altijd een uitgemaakte zaak is, blijkt uit de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch in augustus 2015.

Huwelijkse voorwaarden uitkomst voor gestrande huwelijken van zelfde geslacht

dinsdag 19 april 2016

Vijftien jaar geleden werden de eerste homohuwelijken in ons land gesloten. Vrijwel vanaf het begin werden er meer vrouwenhuwelijken dan mannenhuwelijken gesloten. Vorig jaar waren er dat 765 tussen vrouwen tegenover 644 tussen mannen. Het CBS heeft ook berekend dat huwelijken tussen twee vrouwen twee keer zo vaak stranden als huwelijken tussen mannen. Jaarlijks worden ruim 200 vrouwenhuwelijken en ruim 100 mannenhuwelijken beëindigd.

Koper op veiling dwaalt

dinsdag 12 april 2016

Wanneer een bank gedwongen is een pand bij openbare verkoop te verkopen omdat de eigenaar zijn hypotheeklasten niet meer kan voldoen, rust op de bank (de verkoper) een bijzondere informatieplicht. De verkoper moet onder meer duidelijkheid verschaffen aan potentiële kopers op de veiling of het pand verhuurd is of niet. Ook eventuele bekend zijnde huurachterstanden moeten worden gemeld.

Splitsing bv door vruchtgebruiker mogelijk zonder toestemming derden

dinsdag 12 april 2016

Wie op basis van een testament het vruchtgebruik van een erfenis met daarin een bv krijgt, moet op zijn of haar tellen passen. Meestal wordt dan in het testament bepaald dat het stemrecht op de aandelen toekomt aan de vruchtgebruiker.

De rechter in Den Haag boog zich in maart 2016 over een dergelijke situatie waarbij in het testament ook was bepaald dat goederen in de bv alleen met toestemming van de daadwerkelijke eigenaren (bloot-eigenaren) zouden mogen worden verkocht. Die beperking zou niet gelden voor goederen die bestemd waren om te verkopen.

Levensexecuteur geen bewindvoerder en mentor

dinsdag 12 april 2016

Het maken van een levenstestament is hip. Wie nog geen levenstestament heeft, kan niet meer meepraten tegenwoordig. Kort gezegd kan er in een levenstestament vastgelegd worden wat u wilt regelen voor het geval u, door bijvoorbeeld dementie of een ongeval, zelf niet meer de regie heeft over uw leven.

Wat moet de executeur niet zelf doen?

dinsdag 05 april 2016

Een executeur die een nalatenschap afwikkelt, zal zorgen dat de bezittingen van de overledene bij de erfgenamen terecht komen. Als er sprake is van een echtpaar, waarvan één echtgenoot overlijdt, is het belangrijk eerst te beoordelen welke bezittingen van de overledene waren en welke van de nog levende partner.

Mierenplaag na aankoop woning

dinsdag 05 april 2016

Het is een bekend verhaal. U weet van aanpakken, u bent niet in het bezit van twee linkerhanden, u houdt van de natuur en ruimte om u heen en dus besluit u een opknapwoning van vóór 1930 te kopen. Na enkele maanden klussen komt u tot de ontdekking dat in en rondom de woning een forse mierenplaag heerst. Kunt u bij de verkoper dan nog verhaal halen wegens nonconformiteit? Met andere woorden: kunt u als koper stellen dat het gekochte niet beantwoordt aan de met de verkoper gesloten koopovereenkomst?

Verschil tussen koop- en verkoopprijs bedrijf bij meerwaardeclausule

dinsdag 05 april 2016

Bedrijven worden soms overgenomen tegen een waarde die lager is dan de waarde in het economisch verkeer. Vooral in de agrarische sector komt dit regelmatig voor. Er kunnen vervolgens situaties ontstaan die niemand heeft voorzien, maar wel leiden tot verschillen van inzicht in de vergoeding van de meerwaarde bij de volgende verkoop van het bedrijf. Dat overkwam een weduwe van een ondernemer, wiens minderjarige zoon het bedrijf had geërfd. De ondernemer had het bedrijf twee jaar voor zijn overlijden tegen agrarische waarde van zijn eigen vader gekocht.