Archief

Wetsvoorstel bescherming tegen een negatieve nalatenschap aangenomen

dinsdag 24 mei 2016

Als blijkt dat een overleden familielid veel schulden achterlaat ontstaat er vaak paniek onder de achterblijvers. ‘Wie moet dat betalen?’ is meestal de grote vraag. Gelukkig is er in de Nederlandse wet een mogelijkheid opgenomen om een erfenis te weigeren, als er schulden zijn. Er is zelfs een mogelijkheid om de erfenis beneficiair te aanvaarden, en niet aansprakelijk te worden voor schulden, als blijkt dat deze de baten overstijgen.

Nader onderzoek voor rekening van koper

dinsdag 24 mei 2016

De wetgever heeft in het Burgerlijk Wetboek bepaald dat bij een verkooptransactie, bijvoorbeeld bij de verkoop van een woning, eventuele aanwezige ‘bijzondere lasten en beperkingen’ die op de woning rusten aan de koper bekend moeten worden gemaakt. De verkochte woning moet immers de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis. Zijn er gebreken die de verkoper kent, dan behoort hij deze aan de koper mede te delen.

Verlies werknemerscertificaten aftrekbaar van inkomstenbelasting

dinsdag 24 mei 2016

Participatieplannen, waarin werkgevers certificaten van aandelen aan hun medewerkers beschikbaar stellen, zijn al jaren gangbaar in het bedrijfsleven. Vaak gelden voor dergelijke voorzieningen blokkeringsperiodes. Als een medewerker binnen een bepaalde periode vertrekt, moeten de betreffende certificaten aan het bedrijf worden terugverkocht, meestal tegen een vooraf vastgelegde prijs. De vraag is of een negatief resultaat in dergelijke gevallen in mindering mag worden gebracht op de aangifte Inkomstenbelasting van de werknemer.

Periodiek schenken – een toelichting van de staatssecretaris

dinsdag 17 mei 2016

Eerder hebben we u al bericht over de aftrekbaarheid van periodieke schenkingen aan goededoelinstellingen. Inmiddels is er in vervolg op een eerdere uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant een reactie van de Staatssecretaris van Financiën gekomen.

Winst bij snelle doorverkoop niet belast

dinsdag 17 mei 2016

In tijden waarin de prijzen van onroerend goed de pan uit rijzen, worden vaak forse winsten gemaakt. Wie kent niet de verhalen van mensen die een pand kopen en het binnen enkele weken daarna weer doorverkopen met een behoorlijke winst. Of vastgoedhandelaren die een oud pand kopen, dit vervolgens renoveren en splitsen in woonappartementen, om het daarna weer met forse winst te verkopen? Of over de daarmee behaalde winst inkomstenbelasting moet worden betaald, is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden.

Kibbelende ex-partners vangen bot

dinsdag 17 mei 2016

Uit elkaar gaan verloopt niet altijd op rolletjes. Recent stelden ex-samenwoners over en weer vorderingen in. De rechter moest er aan te pas komen om te beoordelen of een of beide vorderingen toegewezen zouden kunnen worden. Beide ex-partners verlieten de rechtszaal uiteindelijk met lege handen.

Onbevoegde vertegenwoordiging voor rekening van de vertegenwoordigde BV

dinsdag 10 mei 2016

Het overlijden van een ondernemer brengt ook allerlei zakelijke risico’s mee in de vertegenwoordiging van zijn bedrijf voor het aangaan van verplichtingen. Bijvoorbeeld dat de weduwe namens de bv verplichtingen aangaat tegenover een andere bv, terwijl zij daartoe niet bevoegd is. Het Hof Arnhem-Leeuwarden kreeg een dergelijke zaak te verwerken.

Zelfs rijke popsterren hebben geen testament – een excuus?

dinsdag 10 mei 2016

Onlangs overleed Prince – een bekende popster – met een geschat vermogen van enkele miljoenen dollars. Met veel mediatumult raakten de familieleden daags na zijn uitvaart al slaags over de erfenis. Het lijkt er op dat Prince geen testament heeft achtergelaten.

Verschil feitelijke en kadastrale grens

dinsdag 10 mei 2016

Voor de overdracht van een perceel grond moet niet alleen de notaris worden ingeschakeld. Ook de registratie door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (kortweg genoemd: het Kadaster) speelt hierin een belangrijke rol. Na het passeren van de akte van levering van bijvoorbeeld een perceel grond, wordt een afschrift van de notariële akte ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster. Daarmee is de eigendomsoverdracht voltooid.

Echtscheiding en de Postcodekanjer

dinsdag 03 mei 2016

Als een echtpaar in gemeenschap van goederen is gehuwd, en één van de echtgenoten wint een prijs, dan is die prijs voor de echtgenoten samen. Meestal zal dit geen problemen opleveren en lost het stel samen de hypotheek af, gaat op wereldreis of koopt een nieuwe auto.

Maar voor echtgenoten verwikkeld in een echtscheiding kan het winnen van een prijs aanleiding zijn voor veel touwtrekkerij. Toch is de wet helder op dit punt. Is de prijs gewonnen nadat het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend? Dan is de prijs voor de partner op wiens naam het lot is geregistreerd.

Pagina's