Foutmelding

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in theme_image_formatter() (regel 605 van /data/www/notaservices/src/modules/image/image.field.inc).

Archief

Uitleg notariële akte

dinsdag 19 juli 2016

In de agrarische sector gaat de eigenaar/agrariër er meestal van uit, dat de boerderij inclusief het agrarisch bedrijf door een van zijn kinderen wordt overgenomen. In de huidige tijd is dat niet meer zo vanzelfsprekend, omdat veel landbouwbedrijven geen bestaansrecht meer hebben. Mocht een van de kinderen (de voortzetter) de boerderij toch overnemen, dan wordt bij het bepalen van de koopsom rekening gehouden met het feit, dat het voor de voortzetter mogelijk moet zijn een redelijke exploitatie van de boerderij te behalen.

Ook rechtspersonen in aanmerking voor kwijtschelding griffierecht

dinsdag 19 juli 2016

Algemeen bekend is dat elke inwoner van ons land in aanmerking komt voor kwijtschelding van griffierecht. Wilt u van die mogelijkheid gebruik maken dan moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan, bijvoorbeeld een te laag besteedbaar inkomen om griffierecht te voldoen. Minder bekend is dat ook rechtspersonen – bedrijven, verenigingen, stichtingen en dergelijke – voor kwijtschelding in aanmerking kunnen komen.

Hof ’s-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat ook rechtspersonen met grote financiële problemen aanspraak kunnen maken op kwijtschelding.

Nieuwe ruime schenkingsvrijstelling eigen woning niet altijd van toepassing

dinsdag 19 juli 2016

Kinderen die een schenking krijgen van hun ouders, kunnen al jarenlang van diverse vrijstellingen gebruik maken. Het jaarlijks vrijgestelde bedrag per kind bedraagt € 5.304 (2016), en eenmalig mag een kind tussen de 18 en 40 jaar een verhoogd bedrag vrijgesteld ontvangen (€ 25.449 in 2016).

Wetsvoorstel bescherming tegen een negatieve nalatenschap aangenomen

maandag 18 juli 2016

Als blijkt dat een overleden familielid veel schulden achterlaat ontstaat er vaak paniek onder de achterblijvers. ‘Wie moet dat betalen?’ is meestal de grote vraag. Gelukkig is er in de Nederlandse wet een mogelijkheid opgenomen om een erfenis te weigeren, als er schulden zijn. Er is zelfs een mogelijkheid om de erfenis beneficiair te aanvaarden, en niet aansprakelijk te worden voor schulden, als blijkt dat deze de baten overstijgen.

Als dit geplaatst wordt

maandag 18 juli 2016
Dit is een testbericht voor NOTABEH-7 in Jira

Beroep op financieringsvoorbehoud

woensdag 13 juli 2016
Bij aankoop van een onroerende zaak, of dit nu een woonhuis is of een bedrijfspand, is het niet alleen gebruikelijk maar ook zeer zinvol om als koper in de koopakte een financieringsvoorbehoud te maken. Ook al is men overtuigd van het feit, dat financiering van de aankoop geen probleem zal zijn, is het toch verstandig dit voorbehoud te maken. Banken of financieringsmaatschappijen hebben hun eigen criteria voor het verstrekken van een financiering.

Beroep op financieringsvoorbehoud

dinsdag 12 juli 2016

Bij aankoop van een onroerende zaak, of dit nu een woonhuis is of een bedrijfspand, is het niet alleen gebruikelijk maar ook zeer zinvol om als koper in de koopakte een financieringsvoorbehoud te maken. Ook al is men overtuigd van het feit, dat financiering van de aankoop geen probleem zal zijn, is het toch verstandig dit voorbehoud te maken. Banken of financieringsmaatschappijen hebben hun eigen criteria voor het verstrekken van een financiering.

Voortaan elektronisch melden huwelijk mogelijk

dinsdag 12 juli 2016

In ondertrouw gaan – het aankondigen van uw voornemen te gaan trouwen (of een geregistreerd partnerschap aan te gaan) – kan voortaan met een digitale melding aan de burgerlijke stand. Althans als de gemeente waar u dat doet, deze mogelijkheid biedt. De minister van Veiligheid en Justitie heeft besloten om dit per 1 juli 2016 mogelijk te maken.

Een erfenis ongemerkt aanvaarden door pintransacties

dinsdag 12 juli 2016

De overheidscampagne die misbruik van de pinpas moest voorkomen, heeft er toe geleid dat iedereen weet dat je pincode geheim moet blijven voor anderen. Toch is de pinpas nog steeds oorzaak van veel ellende.

Bij misbruik van de pinpas denk je vooral aan ouderen die de dupe worden van een kwaadwillende werkster of buurman. Maar ook voor iemand die – met goede bedoelingen – de pinpas van een ander zelf gebruikt, kan het vervelend uitpakken.