Foutmelding

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in theme_image_formatter() (regel 605 van /data/www/notaservices/src/modules/image/image.field.inc).

Archief

Gedoe over restschuld eigen huis na verbroken samenwoning

dinsdag 30 augustus 2016

Het komt nogal eens voor dat het huis waarin samenwoners wonen, eigendom is van een van beiden, maar dat de schuld van die woning op beider naam staat. Rechtbanken hebben er werk genoeg aan. Want wat gebeurt er als de relatie over is en de partner-eigenaar het huis met verlies verkoopt?

Kan bewind in testament opgeheven worden?

dinsdag 30 augustus 2016

Geld nalaten aan een minderjarig kind leidt nog wel eens tot bezorgdheid. Kan het kind wel omgaan met een groot bedrag? Ook als een erfgenaam weliswaar meerderjarig is maar niet goed in staat is om met geld om te gaan, geeft het maken van een testament dan zorgen. Het instellen van een bewind kan dan een oplossing zijn.

Monddoodclausule

dinsdag 30 augustus 2016

Een overeenkomst gesloten door twee partijen heeft in beginsel alleen werking tussen deze partijen. In overeenkomsten waarin is vastgelegd dat een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) wordt overgedragen aan een derde, kan het voorkomen, dat aan de verkoper of koper van die onroerende zaak een bepaalde verplichting wordt opgelegd en waarbij het tevens de bedoeling is dat die verplichting bij doorverkoop ook weer overgaat op de nieuwe eigenaar.

Nieuwe poging naar moderner personenvennootschappen

dinsdag 23 augustus 2016

De personenvennootschappen – maatschap, vof en cv – gaan op de schop. Althans dat is de wens van een werkgroep van deskundigen in een deze zomer uitgebracht rapport. Dat rapport moet de aanzet zijn naar een nieuwe wettelijke regeling voor personenvennootschappen. Daarmee wordt de discussie over modernisering van de huidige personenvennootschappen, die in 2011 nog op niets uitliep, nieuw leven ingeblazen.

Geen aanpassing splitsingsakte nodig

dinsdag 23 augustus 2016

Een appartementencomplex bestaat niet alleen uit bijvoorbeeld woon- en/of winkelappartementen (ook wel gebruikseenheden of privé-gedeelten genoemd), maar ook uit gemeenschappelijke ruimten zoals gangen, galerijen en niet te vergeten het dak.

De eigenaar van een appartementsrecht heeft dan ook naast het exclusieve recht tot het gebruik van een privé-gedeelte (bijvoorbeeld het woonappartement) ook het recht tot mede-gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, zoals de entree, de gangen en galerijen.

Familie en schenken of lenen

dinsdag 23 augustus 2016

et is algemeen bekend, dat leningen in familieverband vaak niet vastgelegd worden. Zolang beide partijen daar vrede mee hebben gaat het meestal wel goed, maar als één van beiden overlijdt, komen er vaak problemen.

Zo speelde er onlangs een geval bij de rechter. Het ging om een vermogende en kinderloze weduwe met 33 neven en nichten. Zij schonk alle neven en nichten tot twee keer toe € 2000 per persoon, maar aan een achterneefje leende zij in de loop der jaren een totaalbedrag van €85.000.

Stilzwijgende bruikleenovereenkomst

dinsdag 16 augustus 2016

Door particulieren of instanties wordt aan de gemeentelijke overheid nogal eens de vraag voorgelegd of voor het plaatsen van bijvoorbeeld een gedenksteen een bepaald stukje grond mag worden gebruikt. Dat gebeurt dan meestal in de vorm van een bruikleenovereenkomst, waarin partijen afspreken, dat (in dit geval) de gemeente een perceeltje grond, geheel gratis en voor onbepaalde tijd tot wederopzegging toe, in bruikleen geeft aan een instantie, die dit perceeltje grond uitsluitend mag gebruiken voor het plaatsen van de gedenksteen.

Strenge regels voor verkoop huis minderjarige erfgenamen

dinsdag 16 augustus 2016

Het komt helaas meerdere keren per jaar voor dat minderjarige kinderen beide ouders hebben verloren. In veel testamenten is een voogd over minderjarige kinderen benoemd en iemand anders als bewindvoerder over het vermogen. Dat kan ook wel eens tot complicaties leiden, bijvoorbeeld als het geld waar de kinderen – via de voogd – over kunnen beschikken, te weinig is om het geërfde huis te onderhouden en studiekosten te betalen. Enige optie is dan vaak het huis te verkopen. Wat is dan de verhouding tussen voogd en bewindvoerder?

Ouders met eigen bedrijf en testament

dinsdag 16 augustus 2016

Ouders met een eigen bedrijf hebben vaak veel kopzorgen over de overdracht van het bedrijf. Zeker als één van de kinderen meewerkt in het bedrijf, en een goede opvolger zou kunnen zijn, terwijl er ook nog andere kinderen zijn.

De ouders willen enerzijds voorkomen dat het overnemende kind zich diep in de schulden moet steken bij de overname van het bedrijf, waardoor de lasten zwaar worden. Anderzijds willen ze meestal niet dat de overige kinderen bij hun overlijden weinig of niks krijgen, terwijl het kind dat het bedrijf voortzet niet ‘de volle mep’ heeft hoeven betalen.

Een erfenis ongemerkt aanvaarden door pintransacties

dinsdag 16 augustus 2016

De overheidscampagne die misbruik van de pinpas moest voorkomen, heeft er toe geleid dat iedereen weet dat je pincode geheim moet blijven voor anderen. Toch is de pinpas nog steeds oorzaak van veel ellende.

Bij misbruik van de pinpas denk je vooral aan ouderen die de dupe worden van een kwaadwillende werkster of buurman. Maar ook voor iemand die – met goede bedoelingen – de pinpas van een ander zelf gebruikt, kan het vervelend uitpakken.

Pagina's