Archief

Feitelijke samenwoning geen vereiste voor einde partneralimentatie

dinsdag 27 september 2016

Na veel echtscheidingen ontstaat er na verloop van tijd onenigheid over de alimentatie. Een veel voorkomende onduidelijkheid is of de ontvangende partner met een nieuwe relatie al dan niet samenwoont met die nieuwe relatie. Als dat zo is, heeft dat gevolgen voor de alimentatie.

Huwelijksvoorwaarden in een romantische bui?

dinsdag 27 september 2016

Het is in Nederland niet mogelijk, om bij het maken van huwelijksvoorwaarden al af te spreken dat er bij scheiding nooit alimentatie zal worden betaald. Een dergelijke afspraak wordt een nihilbeding genoemd en is niet geldig.

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting van toepassing

dinsdag 27 september 2016

Meerdere malen is in deze nieuwsbrievenrubriek geschreven over het van toepassing zijnde tarief voor de overdrachtsbelasting. In de praktijk blijkt daarover niet altijd een eenduidige conclusie te kunnen worden getrokken.

Uitleg clausule in akte

dinsdag 20 september 2016

Het is voor notarissen dagelijks werk om de bedoeling van partijen op een correcte en voor eenieder duidelijke wijze in akten neer te leggen. Dat dit niet altijd een eenvoudige zaak is, bewijst de onlangs gehouden procedure voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In deze rechtszaak ging het om de uitleg van een clausule in een huurovereenkomst.

Oprichting bv geen remedie tegen dienstbetrekking

dinsdag 20 september 2016

Nogal wat zzp’ers menen dat zij met een bv een dienstbetrekking met een opdrachtgever kunnen voorkomen. Dan gaat immers de bv een overeenkomst aan met de opdrachtgever. Als een zzp’er of de door hem of haar opgerichte bv maar één opdrachtgever heeft, gaat die vlieger niet op.

Belasting betalen met kunst?

dinsdag 20 september 2016

Soms overlijdt iemand zonder veel geld op de bank, terwijl hij wel veel mooie spullen achterlaat. De erfgenamen willen de kunst, het antiek of kostbare sieraden meestal graag hebben, maar zij zitten vervolgens met de erfbelasting in hun maag.

Een partner kan tot ruim zes ton erven zonder erfbelasting te betalen, maar een broer of zus, neef, nicht of iemand zonder familierelatie heeft slechts een vrijstelling van ruim tweeduizend euro. Erven deze personen een kunstcollectie, dan kunnen zij de erfbelasting meestal niet betalen.

Adoptie na erkenning door ouder niet mogelijk

dinsdag 13 september 2016

Een niet veel voorkomende, maar wel interessante vraag is of iemand – bijvoorbeeld een vader of een mee-moeder die een kind als zijn of haar kind heeft erkend – dit kind later ook kan adopteren. Immers, met erkenning is al een familierechtelijke relatie tot stand gekomen. Met adoptie gebeurt hetzelfde.

Inroepen huurbeding

dinsdag 13 september 2016

Als een woning is verhuurd, brengt het bij verkoop minder op. Om die reden wordt er bij het vestigen van een hypotheek op bijvoorbeeld een woning, in de hypotheekakte altijd een verbod opgenomen voor de eigenaar de woning zonder toestemming van de bank te verhuren. In de volksmond ook wel het “huurbeding” genoemd.

Wie erft het huis en wie betaalt de hypotheek?

dinsdag 13 september 2016

Het erven van een huis is meestal een leuke verrassing voor een erfgenaam. Maar in veel gevallen laat de overledene niet alleen een huis, maar ook een hypotheek achter. Dan rijst al snel de vraag wie de hypotheeklasten moet gaan betalen.

In de meeste testamenten wordt precies vastgelegd, dat degene die een huis erft ook de hypotheek voor zijn rekening moet nemen. Als de erfgenaam de hypotheek, en de erfbelasting, niet op kan brengen zal hij de woning moeten verkopen en van de opbrengst de belasting betalen en de hypotheek aflossen.

Wie erft het huis en wie betaalt de hypotheek?

woensdag 14 september 2016

Het erven van een huis is meestal een leuke verrassing voor een erfgenaam. Maar in veel gevallen laat de overledene niet alleen een huis, maar ook een hypotheek achter. Dan rijst al snel de vraag wie de hypotheeklasten moet gaan betalen.

Pagina's