Bedrijfsoverdrachtsregeling biedt belastingvoordeel

Printvriendelijke versie

Deze jaren gaan veel (familie)bedrijven over op de volgende generatie. Het CBS en de Kamers van Koophandel geven daarvoor niet mis te verstane signalen. Daarom ook op deze plaats nog maar eens aandacht voor de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR). Wie zijn of haar bedrijf aan (een van de) kinderen wil overdragen kan een enorm belastingvoordeel behalen.

Bij schenking van een bedrijf aan een kind hoeft over de eerste € 1.079.987 van de waarde geen schenkbelasting te worden betaald. Is het bedrijf meer waard, dan is over het meerdere 83% vrijgesteld van schenkbelasting. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst worden voldaan. In de folder Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2018 leest u welke voorwaarden dat zijn. Een van de belangrijkste is wel dat het bedrijf nog minstens vijf jaar wordt voortgezet, dan wel de aandelen nog minstens vijf jaar in bezit van de verkrijger blijven. Een andere belangrijke voorwaarde is dat degene die het bedrijf schenkt in elk geval het bedrijf al vijf jaar voor de schenking in eigendom had. Bij vererving is dat één jaar voor overlijden van de eigenaar.
Als de overdracht op basis van de gestelde voorwaarden niet in aanmerking komt voor de vrijstelling, dan kunt u – eveneens onder voorwaarden – tien jaar uitstel van betaling van de schenkbelasting krijgen. Alleen moet u daarover wel rente gaan betalen.
Dit alles geldt ook als het bedrijf via vererving overgaat.

Wilt u meer weten over de bedrijfsoverdrachtsregeling? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 5/8/18 - mth accountants adviseurs.