Belasting betalen bij nephuwelijk

Printvriendelijke versie

In de nieuwe belastingplannen van het kabinet staat dat gehuwden of samenwoners belasting moeten betalen als het aangaan van het huwelijk of samenlevingscontract als hoofddoel heeft het ontgaan van schenk-of erfbelasting.
Het kabinet heeft deze anti-misbruikbepaling nog aangescherpt door op te nemen dat de belasting niet naar het vriendelijke tarief voor partners wordt berekend, maar naar het forse derdentarief.
De staatssecretaris heeft desgevraagd toegelicht dat de belastinginspecteur terughoudend zal zijn. Bij de beoordeling of er sprake is van een nephuwelijk zal naar diverse samenhangende omstandigheden gekeken worden, zoals de duur van de relatie, het verschil in vermogens en het verschil in leeftijd.
Er is geen sprake van een ‘nephuwelijk’ als het huwelijk of samenlevingscontract wordt gesloten bij een stel met een reeds bestaande reële relatie. Ook al sluiten samenwoners een huwelijk als blijkt dat één van beiden zal gaan overlijden, en ook al is dat met het oog op besparing van erfbelasting, en de relatie is reëel, dan vindt de antimisbruikbepaling geen toepassing. Ook als er sprake is van een reële LAT-relatie en het stel gaat een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan, dan geldt deze bepaling niet.
Wilt u meer weten over de nieuwe regeling, raadpleeg gerust een van onze notarissen.

Bron: Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 (34786)/Ministerie van Financiën 2 november 2017, nr. 2017-0000210280.