Belastingvrij schenken kan nog dit jaar!

Printvriendelijke versie

Heeft u dit jaar nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken? Dan heeft u nog tot het eind van het jaar de tijd!
U kunt schenken door via de bankrekening bedragen over te maken naar de begiftigde. Daarnaast komt de zogenaamde ‘papieren schenking’ veel voor. Met een papieren schenking kunt u, ook als uw vermogen bijvoorbeeld vast zit in uw huis, vrijgesteld schenken.
De ontvanger van de schenking betaalt normaal gesproken schenkbelasting, maar als u gebruik maakt van de dit jaar geldende vrijstellingen, kunt u dat voorkomen. Bijkomend voordeel voor uzelf is dat de schenking uw vermogen in box 3 verlaagt, wat gunstig kan uitwerken op uw aanslag inkomstenbelasting.
Voor 2020 gelden de volgende schenkbelastingvrijstellingen:
Kind: € 5.515
Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar mag u in sommige gevallen de jaarlijks vrijgestelde schenking ophogen naar de volgende bedragen:
Eenmalig en bestedingsvrij: € 26.457
Voor een dure studie: € 55.114
Voor de eigen woning: € 103.643
Als u al eerder de extra vrijgestelde bedragen heeft geschonken aan uw kind, is er een uitgebreide overgangsregeling van toepassing. Het is dan niet in alle gevallen mogelijk om nog extra vrijgesteld te schenken. Wilt u zeker weten hoe de regeling voor u uitwerkt, neemt u dan contact op met ons kantoor.
De grote vrijstelling van € 103.643 geldt tegenwoordig niet alleen voor ouders die hun kinderen willen helpen bij de aankoop of verbouwing van een eigen woning, of aflossing van de hypotheek. Ook aan anderen dan de eigen kinderen mag de schenking vrijgesteld gedaan worden, als de ontvanger van de schenking maar tussen de 18 en 40 jaar oud is.
Tot slot mag er ook vrijgesteld geschonken worden aan kleinkinderen of andere personen zoals bijvoorbeeld broers en zussen of neven en nichten. Voor deze mensen, maar ook voor mensen zonder familierelatie, geldt onderstaande vrijstelling:
Kleinkind/Overige personen: € 2.208
Wilt u nog dit jaar schenkingen doen, daadwerkelijk of op papier? Wij helpen u graag om het schenken op de juiste wijze in te richten.

Bron: Successiewet 1956, artikel 33.