Btw-misverstanden bij verenigingen en stichtingen

Printvriendelijke versie

Verenigingen en stichtingen hebben meestal geen winstoogmerk. Daarbij is de gedachte dat men ook geen btw verschuldigd is. Onterecht. Het (ontbreken van een) winstoogmerk is niet bepalend voor een btw-plicht.

Elke vereniging en stichting moet zelf nagaan of er sprake is van btw-plicht. Daarmee voorkomt u naheffingen van de fiscus met de bijbehorende boetes. Wanneer is er sprake van btw-plicht?
Het gaat er om of u als vereniging of stichting prestaties tegen vergoeding verricht met bijvoorbeeld de levering van goederen of diensten. Het heffen van entree bij een evenement valt er bijvoorbeeld onder.
Het kan zijn dat een personeelslid van de ene organisatie werk doet voor een andere organisatie, ook over die prestatie is btw verschuldigd.

De beoordeling of er al dan niet btw betaald moet worden is van belang voor het antwoord op de vraag of u in aanmerking komt voor btw-vrijstelling. Die kans is groot als u een maatschappelijk doel beoogt, u valt dan onder de sociaal-culturele vrijstelling. Datzelfde geldt voor sportverenigingen.

Btw-druk voorkomen
U kunt btw-druk ook vermijden als u uw activiteiten op een daartoe passende manier organiseert. Dat kunt u bijvoorbeeld doen als u bij het doorbelasten van kosten een verrekeningsovereenkomst ‘voor gemene rekening’ sluit met de partij aan wie u die kosten in rekening moet brengen. Ingeval van dergelijke overeenkomsten is geen btw verschuldigd. Datzelfde geldt voor overeenkomsten die u met ander partijen sluit om de inkomsten die met een gezamenlijke activiteit worden verdiend, onderling te delen.

Btw-plicht geeft aftrekmogelijkheden
Komt u tot de conclusie dat uw vereniging of stichting wel btw-plichtig is, dan kunt u de btw op ingekochte goederen en diensten aftrekken. Uiteraard is er geen aftrek op niet-btw belaste prestaties.
Als u deels wel en deels geen btw moet betalen, kunt u algemene kosten in diezelfde verhouding in aftrek brengen. Dat wordt berekend over de verhouding tussen btw-belaste prestaties btw-vrijgestelde omzet.

Wilt u meer weten over de rechten en plichten van verenigingen en stichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive / Jonglaan 17-10-19