Erfbelasting betalen, of toch niet?

Printvriendelijke versie

Als je een erfenis krijgt moet je meestal erfbelasting betalen. De Nederlandse fiscus heft namelijk erfbelasting over het wereldvermogen van een persoon die ingezetene is van Nederland.

De erfgenaam heeft meestal een vrijstelling. De vrijstellingen voor familieleden zijn groter dan voor derden. Over hetgeen de erfgenaam boven de vrijstelling erft, betaalt hij erfbelasting. Hoop op vermindering is er meestal niet, of toch wel?

Het is zeldzaam, maar een enkele keer duikt er achteraf een nog niet eerder bekende erfgenaam op. Als de fiscus achter het bestaan van een nieuwe erfgenaam komt, mag de inspecteur de aanslagen erfbelasting van de eerder bekende erfgenamen verlagen. De nieuw ontdekte erfgenaam krijgt dan een navorderingsaanslag erfbelasting.

Zo oordeelde Rechtbank Noord-Holland onlangs over de nalatenschap van een man die in het jaar 2008 kwam te overlijden. Twee vrouwen zijn de erfgenamen. Op 15 januari 2014 constateerde Rechtbank Amsterdam dat de man ook nog de verwekker van een buitenechtelijke zoon was. De zoon was daardoor ook erfgenaam van de overleden man. De andere erfgenamen vroegen daarom aan de Belastingdienst om hun aanslagen erfbelasting te verminderen. De inspecteur honoreerde dat en legde diezelfde dag de zoon een navorderingsaanslag erfbelasting op.

Bron: Rechtbank Noord-Holland 14 november 2019 (gepubliceerd 3 februari 2020), nr. AWB 17/2675, ECLI:NL:RBNHO:2019:9371.