Erfgenaam heeft recht op inzage

Printvriendelijke versie

Krijgt u een erfenis? Dan wilt u als erfgenaam natuurlijk weten waar de erfenis uit bestaat. U moet immers kunnen beslissen of u de erfenis wel wil aanvaarden. Als er veel schulden zijn kunt u namelijk ook weigeren.
Meestal zullen de erfgenamen of de executeur de administratie van de overledene doornemen, om zich een beeld te vormen van de nalatenschap. Uit iemands bankafschriften en alle vaste lasten die afgeboekt worden, valt vaak al veel op te maken. Ook de laatste aangifte inkomstenbelasting levert doorgaans een mooi overzicht op. Maar wat moet een erfgenaam doen om aan informatie te komen als hem de toegang tot alle informatie wordt geweigerd?
Gelukkig kent de Nederlandse wet een bepaling waarop in dergelijke gevallen een beroep kan worden gedaan. Een kantonrechter in Noord-Holland kreeg onlangs te maken met een beroep op die bepaling door een buitenspel gezette kleinzoon. Zijn ooms en tantes weigerden de kleinzoon alle informatie over de erfenis van zijn oma. Hij vraagt de kantonrechter om een notaris opdracht te geven om een zogenaamde boedelbeschrijving te maken. De rechter vindt dat hij voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij daar belang bij heeft. De familie is namelijk in een hevige strijd gewikkeld over de afwikkeling van oma’s erfenis. Daarnaast hebben de ooms en tantes zeer duidelijk aangegeven niet van plan te zijn openheid van zaken te geven. Hierdoor kan de kleinzoon zich geen oordeel vormen over de erfenis en wat hem te wachten staat.
De kantonrechter geeft de kleinzoon gelijk en schakelt een notaris in. De ooms en tantes moeten alle informatie bij de notaris afgeven. De kosten van de notaris zullen door alle erfgenamen uit de erfenis betaald moeten worden, volgens de rechter. Omdat de ooms en tantes ongelijk kregen, moeten zij de proceskosten van de rechtszaak betalen.
Wij weten uit ervaring dat in veel gevallen ruzie ontstaat over het verstrekken van informatie in nalatenschappen. Wilt u een rechtszaak voorkomen? Wij kunnen als notariskantoor direct en onpartijdig met alle partijen in overleg. Dat voorkomt in veel gevallen een rechtszaak. Bel ons gerust voor overleg of een afspraak.
Bron: Rb. Noord-Holland 26 augustus 2020, nr 8307889 EJ VERZ 20-40 (ECLI:NL:RBNHO:2020:6845)