Executeur gaat zelf verbouwen

Printvriendelijke versie

Een executeur wordt vaak aangesteld omdat hij deskundig is, maar soms ook om de lieve vrede tussen erfgenamen te bewaren of om voortvarend te werk te kunnen gaan. Toch is het niet bij iedereen bekend, dat een executeur niet helemaal op eigen houtje de nalatenschap kan afwikkelen.

In de meeste gevallen heeft een executeur het zogenaamde beheer over de nalatenschap. Dat houdt in dat hij een boedelbeschrijving maakt en zorgt dat hij in kaart brengt welke schulden betaald moeten worden. Daarna zorgt hij ervoor dat de schulden uit de nalatenschap worden voldaan. Zelfstandig het huis verkopen is alleen mogelijk als hij de opbrengst nodig heeft om schulden, zoals bijvoorbeeld de hypotheek of legaten, te betalen. In andere gevallen is toestemming van de erfgenamen nodig. Naast zijn beheerstaak kan hij ook handelingen verrichten die geen uitstel kunnen leiden, bijvoorbeeld het dak laten repareren als er door lekkage grote schade zou ontstaan aan het huis van de overledene.

De Rechtbank Den Haag moest onlangs oordelen over een executeur die zijn best had gedaan de seniorenwoning uit de nalatenschap te verkopen. Na een aantal jaren waarin het niet vlotte met de verkoop, laat de executeur de woning grondig verbouwen, in de hoop de verkoopbaarheid en de waarde te bevorderen. Hij voert echter vooraf geen overleg met zijn mede-erfgenamen. Voor de verbouwing gebruikt de executeur geld van de ervenrekening en een groot bedrag van zijn eigen geld.

De rechter is het niet eens met de executeur, die vindt dat de verbouwingskosten helemaal uit de nalatenschap betaald moeten worden. De verbouwing is volgens de rechter geen handeling van beheer of één die geen uitstel kan lijden. De executeur had niet zonder overleg met de anderen mogen verbouwen. Hij moet de verbouwingskosten die hij uit de erfenis heeft betaald terugbetalen. De rechtbank vindt wel dat de executeur recht heeft op de waardevermeerdering van de woning. Maar de waardevermeerdering wordt – helaas voor de executeur – op een veel lager bedrag vastgesteld dan de totale verbouwingskosten.

Deze executeur had zichzelf veel ellende kunnen besparen door bij aanvang van zijn taak een oriënterend gesprek met zijn notaris te voeren. De notaris had hem kunnen informeren over zijn taak en een plan van aanpak kunnen doorspreken. Wilt u meer weten over de taak van de executeur? Maak gerust een afspraak op ons kantoor.

Bron: S.C. den Engelse, Tijdschrift Erfrecht, 2019, nr. 4.