Executeur vergeet onterfde erfgenaam

Printvriendelijke versie

Iemand die executeur is en een nalatenschap afwikkelt heeft een aantal belangrijke taken. Eén daarvan is het betalen van de schulden van de nalatenschap. Als de executeur dat niet zorgvuldig doet kan het voorkomen dat hij aansprakelijk wordt gesteld door schuldeisers.

Zo moest er onlangs een executeur voor de rechter verschijnen. Hij was executeur in de nalatenschap van zijn ouders en zijn broer was door de ouders onterfd. Nu had zijn broer op tijd een beroep gedaan op zijn zogenaamde legitieme portie, dat is een bedrag zo groot als de helft van het normale erfdeel van de broer. Door de onterving kon hij dit bedrag in contanten opvragen bij zijn broer, de executeur. Ondanks de tijdige actie van de onterfde broer had de executeur de nalatenschap al helemaal verdeeld zonder de onterfde broer het bedrag uit te betalen.

De rechter, ook de rechter in hoger beroep, vond het een duidelijke zaak. De executeur had zijn broer niet mogen vergeten. Daarom moest de executeur persoonlijk het bedrag plus rente en proceskosten aan de broer uitbetalen.

Overweegt u iemand aan te stellen als executeur of bent u zelf executeur in een nalatenschap? Wij informeren u graag over alle rechten en plichten van de executeur, zodat u en uw erfgenamen niet voor verrassingen komen te staan.

Bron: Notamail 14 juli 2017, nummer 175