Geen machtiging voor schenking namens zwaar gehandicapt persoon

Printvriendelijke versie

Als iemand niet in staat is zijn eigen vermogen te beheren, kan er een bewind ingesteld worden door de rechter. De aangestelde bewindvoerder zal zich ontfermen over het vermogen en moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechter.

Regelmatig vraagt een bewindvoerder een machtiging aan de rechter, om een schenking te mogen doen uit het vermogen van zijn beschermeling. De rechter reageert hier doorgaans zeer terughoudend op, hij beschermt tenslotte de belangen van de onder bewind gestelde persoon.

In een enkel geval verleent de rechter wel een machtiging om een schenking te doen, maar dan moet er sprake zijn van een zogenaamde schenkingstraditie. De rechter kan dan zien dat degene wiens vermogen onder bewind is gesteld zelf voordien achter de schenkingen stond. Als het vermogen vervolgens ook voldoende blijft om in het levensonderhoud en eventuele zorgkosten te voorzien, dan geeft de rechter soms zijn akkoord.

Onlangs speelde er een bijzonder geval bij de rechter. De bewindvoerder van een onder bewind gestelde dame vroeg de kantonrechter of hij een schenking van € 2000 mocht doen aan de broer en vier neven en nichten. De onder bewind gestelde dame had al vanaf de geboorte een zware verstandelijke handicap en verbleef in een zorginstelling.

De kantonrechter stelde zich op het standpunt dat zij nooit eerder in staat is geweest schenkingen te doen, waardoor van een schenkingstraditie geen sprake kan zijn. Er zijn ook geen omstandigheden om van de hoofdregel af te wijken. Ook al blijft er na een schenking een bedrag over dat boven de normen van de kantonrechters blijft, toch acht de rechter het risico te groot dat de dame een hoge leeftijd bereikt en niet genoeg kapitaal overhoudt om bijvoorbeeld extra zorgkosten van te betalen. De bewindvoerder krijgt dan ook geen machtiging om de schenkingen te doen.
Wilt u meer weten over bewindvoering via de rechter of via een testament? Wij informeren u graag.

Bron: Notamail 12 januari 2018, nummer 11/Hof Den Haag 15 november 2017, nr 200.211.320/01 (GHDHA:2017:3790).