Internationale huwelijken

Printvriendelijke versie

Nadat er een paar jaar geleden een Europese Erfrechtverordening kwam, is er nu sinds 29 januari 2019 ook een Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht van kracht geworden. Met de verordeningen wordt geprobeerd de regels rondom verervingen en huwelijken, of geregistreerd partnerschappen, waarbij meerdere landen betrokken zijn te harmoniseren.

De verordeningen gelden in achttien Europese landen, waaronder Nederland. In de nieuwste verordening over het huwelijk, wordt geregeld welk recht van toepassing is op het huwelijk van paren met een internationaal karakter. U moet dan bijvoorbeeld denken aan een paar van verschillende nationaliteit, of als er bezit is in verschillende landen.

Soms ontstaat er tijdens huwelijk of bij echtscheiding onenigheid over het recht dat van toepassing is op het
huwelijk. Meestal is het recht van land A dan gunstig voor de ene partner en het recht van land B voor de andere partner. Dat kan voorkomen worden door een rechtskeuze uit te brengen. Dat moet wel in een notariƫle akte vastgelegd worden en kan in uw huwelijkse voorwaarden of in een aparte akte bij de notaris.

Gaat u binnenkort trouwen of bent u al getrouwd en wilt u meer weten? Bel gerust met een van onze notarissen.

Bron: Publicatieblad van de Europese Unie VERORDENING (EU) 2016/1103 VAN DE RAAD van 24 juni 2016.