Intrekking bijstand door machtiging over rekening ouder

Printvriendelijke versie

Iemand die een bijstandsuitkering ontvangt, heeft de plicht om te melden als hij over meer geld kan beschikken dan toegestaan, bijvoorbeeld door een gift of een erfenis.
Nu heeft de rechtbank Midden-Nederland onlangs een bijzondere uitspraak gedaan. Een dochter die als gemachtigde met de pinpas over de rekening van haar ouders kon beschikken had dat moeten melden. Haar bijstandsuitkering werd met een boete teruggevorderd. De rechter vond dat de het hele tegoed op de rekening van de ouders redelijkerwijs tot haar beschikking stond zodat zij daarmee in haar levensonderhoud kon voorzien.
De rechter geeft aan dat de dochter niet heeft kunnen aantonen dat er restricties verbonden waren aan het gebruik van de bankpas, zoals een maximumbedrag per maand. Ze hoefde ook geen toestemming te vragen om geld op te nemen.
In een andere zaak heeft een bijstandsgerechtigde zoon als gemachtigde van zijn vader uitgaven gedaan waarbij niet objectief verifieerbaar is dat deze alleen aan vader ten goede zijn gekomen. Ook hij moet de verleende bijstand terugbetalen met een boete.
In de zaak van de dochter is hoger beroep ingesteld. Maar vooralsnog blijft het van belang op u goed te bezinnen alvorens u als gemachtigde optreedt als u een bijstandsuitkering geniet. Heeft u vragen over een volmacht voor uw ouders of andere dierbaren? Wij helpen u graag.

Bron: Centrale Raad van Beroep 14 november 2017, nr 15/7788 WWB (CRVB:2017:3977).