Kleineondernemersregeling vernieuwd per 1 januari 2020

Printvriendelijke versie

Per 1 januari 2020 gaat er een nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) gelden voor bedrijven, stichtingen en verenigingen met een jaaromzet van minder dan € 20.000. De KOR voorziet in een vrijstelling van de btw-plicht.

Met deze vernieuwde regeling vervalt de korting op de btw, die in de nu nog lopende regeling van kracht is. Ook de ontheffing van administratieve verplichtingen vervalt.
Wilt u gebruik maken van de vernieuwde regeling? Dan moet u btw-ondernemer en in Nederland gevestigd zijn, dan wel in Nederland over een vaste inrichting beschikken. Uw jaaromzet mag niet hoger zijn dan € 20.000.
De vernieuwde KOR is bestemd voor natuurlijke personen, samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen en rechtspersonen. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

Wilt u meer weten over de kleineondernemingsregeling of andere fiscaal-juridische zaken voor uw onderneming? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Agriholland.nl 1/8/19 – Belastingdienst.