Kwaliteitsborging bouwen wordt verbeterd met nieuwe wet

Printvriendelijke versie

Er komt een nieuwe wet voor kwaliteitsborging voor het bouwen. De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met het wetsvoorstel. Bouwers krijgen een grotere verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van nieuwbouwwoningen. Daarmee wordt het voor kopers eenvoudiger om aannemers aansprakelijk te stellen voor fouten of slechte kwaliteit. Tot nu toe werd de kwaliteit al beoordeeld voordat er nog maar enig werk was uitgevoerd, bij de aanvraag en beoordeling van een bouwvergunning.

Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer via een onafhankelijk kwaliteitsborger (een bouwinspecteur) aantonen dat aan de regelgeving is voldaan en kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd. Kopers krijgen zo meer mogelijkheden om de aannemer in voorkomende gevallen tot verbetering te dwingen. De aannemer moet de koper informeren over het afdekken van risico's tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering. Het bij de notaris gestorte depotbedrag mag pas aan de aannemer worden uitbetaald, nadat de opdrachtgever heeft kunnen aangeven of die uitbetaling met worden opgeschort vanwege gebreken.

Wilt u meer weten over kwaliteitsborging bij de bouw van uw huis en uw mogelijkheden om uitbetaling van het depotbedrag op te schorten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Nieuwsbericht Eerste Kamer.