Landjepik loont uiteindelijk niet

Printvriendelijke versie

Het is de aanzet voor menig burenruzie. De buurman zet iets op jouw grond, bijvoorbeeld een heg die net over de erfgrens wordt geplant. Soms is dat landjepik al decennia geleden, uiteindelijk moet er antwoord komen op de vraag of de annexatie is verjaard of niet.

Een dergelijke vraag werd onlangs voorgelegd aan de rechtbank Limburg. Een heg die al bijna 30 jaar geleden op de naastgelegen grond was geplaatst zorgde ervoor dat de buurman verkrijgende verjaring eigenaar is geworden van de geannexeerde grond. De benadeelde eigenaar van de grond vond dat de grond door onrechtmatig handelen aan zijn buurman was toegevallen en wilde de grond terug.
De rechtbank is in die vordering meegegaan. De Hoge Raad heeft namelijk eerder al een arrest gewezen waaruit blijkt dat wanneer iemand zijn eigendom is kwijtgeraakt omdat de bezitter na verjaring dat bezit niet te goeder trouw bezitter heeft verkregen, op grond van onrechtmatige daad schadevergoeding kan eisen in de vorm van teruglevering van de grond.
Een dergelijke vordering kan alleen maar met succes worden ingesteld door de oorspronkelijke eigenaar, na het verstrijken van de verjaringstermijn. Voor die tijd kan de grond immers nog worden teruggeëist. Bovendien kan een dergelijke teruglevering alleen succesvol worden teruggeëist als de benadeelde eigenaar nog steeds dezelfde is als bij aanvang van de annexatie.

Rest nog de vraag naar de onrechtmatigheid. Het gaat er daarbij om of de buurman tijdens het in gebruik nemen van de grond (het plaatsen van de heg) wist dat een ander eigenaar van de grond was. In dit geval oordeelde de rechter dat dat inderdaad het geval was.

Wilt u meer weten over verkrijgende verjaring? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 21/11/18 2018/0274 ECLI:NL:RBLIM:2018:10698.