Meebetalen aan het huis?

Printvriendelijke versie

Partners die op latere leeftijd een relatie met elkaar aangaan, hebben soms ieder al een eigen huis. Meestal trekt één van de partners dan bij de ander in. De intrekkende partner gaat vervolgens meebetalen aan de kosten van het gezamenlijke woonhuis. Maar wat is de positie van de meebetalende partner als de relatie over gaat, of het huis wordt verkocht?
Bij verkoop of uit elkaar gaan, is en blijft het huis van de partner die het huis ooit kocht. Deze partner krijgt dus ook de opbrengst van het huis. De partner die erbij introk heeft misschien al jaren aan de rente en aflossing van de hypotheek meebetaald, maar heeft op dat moment het nakijken.
Om scheve gezichten te voorkomen is het handig om bij het aangaan van de relatie de mogelijkheden te bespreken. U kunt vastleggen in een samenlevingscontract of huwelijksvoorwaarden dat u de betaling van de hypotheekrente – als een soort vergoeding voor het woongenot – samen deelt, bijvoorbeeld naar rato van uw inkomen. De aflossingen op de hypotheek kunnen voor rekening van de partner blijven die eigenaar is. Bij verkoop krijgt die partner immers de hele verkoopopbrengst. Als de intrekkende partner meebetaalt aan alle lasten van het huis, kan het ook een idee zijn om een afspraak over de verdeling van de overwaarde van de woning vast te leggen.
Er zijn ook partners die het fijn vinden om zowel de waarde, als alle kosten van huis en hypotheek samen te delen. Deze koppels kunnen ook overwegen om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan waarbij zij een algehele of beperkte gemeenschap van goederen aangaan. De waarde van het huis minus de resthypotheek wordt dan eerlijk gedeeld.
Wilt u meer weten? Bel ons gerust eens voor het maken van een afspraak. Of deze virtueel zal zijn of bij ons op kantoor is afhankelijk van de op dat moment geldende richtlijnen rond covid-19.

Bron: Notamail, 16 november 2020, 266.