Meerouderschap

Printvriendelijke versie

De regering moet gaan onderzoeken of meerouderschap mogelijk gemaakt kan worden. De Tweede Kamer heeft hierover in december een motie aangenomen.

De Staatscommissie Herijking Ouderschap had eerder een advies uitgebracht over het vormgeven van meerouderschap. De Tweede Kamer heeft vervolgens – anders dan het advies van de Staatscommissie – besloten om het meerouderschap niet wettelijk mogelijk te maken. In plaats daarvan is besloten meerdere personen de mogelijkheid te geven om gezag over een kind te hebben. Een kind zou dan in de toekomst maximaal vier personen met gezag hebben: twee juridische ouders met volledig gezag en twee personen met zogenaamd deelgezag. Personen met deelgezag kunnen dan bijvoorbeeld stiefouders, pleegouders of andere familieleden zijn.

Een aantal partijen in de Tweede Kamer was teleurgesteld over dit besluit van het kabinet, en diende een motie in. Nu de motie is aangenomen moet het Ministerie van Justitie en Veiligheid gaan onderzoeken hoe meerouderschap toch mogelijk kan worden gemaakt.

Bron: REP 2020(1) 43.