Meewerkend kind eerlijk behandelen

Printvriendelijke versie

Soms werkt een kind in het eigen bedrijf van de ouder, zonder daarvoor een passend loon te ontvangen. Voor deze kinderen is een regeling opgenomen in de wet. Zij kunnen bij overlijden van die ouder alsnog een beloning opeisen. Dit geeft het kind een krachtiger en omvangrijker recht dan de broers en zusters, die anders zouden profiteren van een grotere nalatenschap. Het kind heeft immers jarenlang gratis of tegen een laag loon meegewerkt.

De regeling geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor stiefkinderen, pleegkinderen, schoonkinderen of kleinkinderen van een overledene die in diens huishouding of in het door hem uitgeoefende beroep of bedrijf arbeid hebben verricht zonder een passend loon.

Onlangs moest de rechter oordelen over een verzoek van een dochter die zonder vergoeding in de bv van haar vader had meegewerkt. Helaas oordeelde de rechter dat de regeling alleen bedoeld is voor kinderen die meewerken in een door de overledene zelf uitgeoefend beroep of bedrijf en niet in geval van een bv of nv waar de overledene aandeelhouder van was.

De vader van deze dochter had wellicht in zijn testament een groter deel voor deze dochter kunnen reserveren om haar toch nog wat toe te laten komen. Kinderen kunnen minimaal de helft van de erfenis opeisen. Dat zorgt ervoor dat vader de helft van zijn nalatenschap vrijelijk anders kan weggeven en bijvoorbeeld aan de dochter had kunnen nalaten.
Heeft u een eigen bedrijf en werkt er een kind mee? Wij praten graag eens vrijblijvend met u over de mogelijkheden om uw testament tijdig op orde te hebben.

Bron: Hof Amsterdam 12 februari 2019, nr. 200.226.638/01 (ECLI:NL:GHAMS:2019:369).