Nieuw energielabel toch per 1 januari 2021 ingevoerd

Printvriendelijke versie

De wens van de Tweede Kamer om invoering van het nieuwe energielabel uit te stellen tot 2022 wordt niet gehonoreerd. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft dat aan de Kamer meegedeeld. Zij voert daarmee de motie van de Tweede Kamer niet uit.

Het uitstel was gevraagd vanwege de hogere kosten voor huiseigenaren. De minister heeft nu beloofd zich in te zetten voor beperking van de kosten van het nieuwe label. Zij vindt evenwel hogere kosten verdedigbaar omdat het gaat om de noodzaak van betrouwbare en nauwkeurige informatie over de energieprestatie en verbetermogelijkheden van gebouwen.
De minister hoopt dat de marktwerking (concurrentie) zijn werk doet om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Wat nu als blijkt dat een verstrekt energielabel niet correspondeert met de werkelijkheid? Wie is dan aansprakelijk, de verhuurder, de koper of de energieadviseur/expert. Volgens de minister kan de huurder of koper in eerste instantie een te hoge huur- of verkoopprijs en eventuele hogere energiekosten proberen te verhalen op de verhuurder of verkoper, die meestal ook opdrachtgever waren voor het uitgeven van het energielabel. Die opdrachtgever kan dan eventuele schade vervolgens verhalen op de energieadviseur.

Bron: Vastgoed Actueel 14-10-2020

Wilt u meer weten over het verplichte energielabel? Bel ons voor het maken van een afspraak.