Oudedagsverplichting

Printvriendelijke versie

De afgelopen tijd is door menig directeur groot aandeelhouder pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting.
Bij overlijden van de directeur groot aandeelhouder (dga) moeten de termijnen van de oudedagsverplichting (ODV) toekomen aan de erfgenamen. Let wel: hier worden natuurlijke personen bedoeld, en geen rechtspersonen die erfgenaam zijn. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan, dan is over de gehele aanspraak loonheffing en revisierente verschuldigd en is de ‘pensioenvrijstelling’ in de erfbelasting niet van toepassing. Het is dus zaak uw testament hierop af te stemmen.
Sommige dga’s willen de ODV-uitkeringen na hun overlijden voor hun kleinkinderen bestemmen. In het testament krijgen de kleinkinderen dan via een legaat de ODV-uitkeringen. Om te voldoen aan de eisen van de Wet op de Loonbelasting worden de kleinkinderen ook voor een klein deel tot erfgenaam benoemd. Omdat kleinkinderen doorgaans nog jong zijn willen veel grootouders een bewind opnemen in hun testament. Een bewindvoerder – vaak de ouder van het kleinkind – voert dan tot een bepaalde leeftijd het beheer. Dit voorkomt dat een kleinkind al op zijn achttiende verjaardag zelf zeggenschap krijgt over het legaat.
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft onlangs laten weten dat de dga dit legaat aan kleinkinderen desgewenst onder bewind mag stellen, daarmee voldoet het legaat nog steeds aan de eisen op fiscaal gebied.
Wilt u meer weten over de ODV en uw testament? Bel gerust met ons kantoor om een afspraak te maken.

Bron: E-mailbericht Belastingdienst/Centraal Aanspreekpunt Pensioenen 2 september 2020