Rechtspersonen moeten voortaan kwartaalaangifte btw doen

Printvriendelijke versie

Voor rechtspersonen is het vanaf nu alleen nog mogelijk om elk kwartaal btw-aangifte te doen. Tot en met vorig jaar hadden sommige rechtspersonen ook nog de mogelijkheid om een jaaraangifte voor de btw te doen. Die mogelijkheid blijft alleen nog bestaan voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen.

Ongeveer 14.000 ondernemers die onder de categorie ‘niet-natuurlijke personen’ vallen, hebben inmiddels een brief ontvangen met de mededeling dat zij voortaan ieder kwartaal btw-aangifte moeten doen. Voor rechtspersonen rest een verplichting om elk kwartaal btw-aangifte te doen.
Vanwege de wijziging in aangiftetijdvak gelden er ook nieuwe inleverdata en betalingskenmerken voor de aangiften. U ontvangt voorafgaand aan de eerste kwartaalaangifte 2020 een melding over de nieuwe aangiftetijdvakken, inleverdata en betalingskenmerken.

Wilt u meer weten over mogelijkheden die rechtsvormen u fiscaal bieden? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 30 december 2019.