Schenkingstraditie bij onderbewindstelling

Printvriendelijke versie

Als het vermogen van iemand onder bewind is gesteld, moet de bewindvoerder machtiging van de kantonrechter vragen als hij grote uitgaven wil doen of als hij bijvoorbeeld het huis gaat verkopen.
Ook als de bewindvoerder besluit dat hij schenkingen aan de kinderen wil doen, zal hij in de meeste gevallen een machtiging moeten vragen. De gebruikelijke verjaardags- en sinterklaascadeautjes worden niet gezien als schenkingen waarvoor machtiging is vereist.
De rechter wijst een verzoek om schenkingen te mogen doen meestal toe, als er een zogenaamde schenkingstraditie is. Een schenkingstraditie kan worden afgeleid uit het feit dat iemand voorafgaand aan de onderbewindstelling regelmatig donaties aan goede doelen deed of giften aan kinderen. Ook als er jaren is geschonken en het laatste jaar niet, gaat de rechter vaak akkoord. Ook onlangs oordeelde de rechter in die zin, omdat het gezin in het laatste jaar erg in beslag genomen was door de ziekte van de ouder wiens vermogen onder bewind was gesteld, en de schenkingen geen aandacht hadden gehad.
Alleen als de verzorgingsbehoefte van iemand in gevaar komt, zal de rechter geen schenkingen meer toestaan. Dat speelt doorgaans als het liquide vermogen van de betrokkene door de schenking onder de € 30.000 uitkomt.
Als de langstlevende ouder te maken heeft met onder bewind stelling, gaat de bewindvoerder soms over tot het vervroegd uitkeren van ‘kindsdelen’ uit de nalatenschap van de eerste ouder. Als er een langstlevendentestament was hebben de kinderen deze kindsdelen nog niet gehad en zijn ze bij de langstlevende gelaten. Als de verzorgingsbehoefte van de langstlevende geen gevaar loopt en geen intering is te verwachten, kunnen de kindsdelen worden uitgekeerd ook al heeft de langstlevende hier zelf geen belang bij. Als in het testament van de eerst overleden partner is opgenomen dat de kindsdelen opeisbaar zijn als zich een bepaalde situatie voordoet, zoals opname in een verpleegtehuis of onderbewindstelling, dan is dat voor de bewindvoerder een schuld die hij op grond van het testament moet voldoen.
Heeft u te maken met onderbewindstelling in uw omgeving en wilt u meer weten? Wij helpen u graag.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 14 maart 2019, nr. 200.248.345/01 (ECLI:NL:GHARL:2019:2343); Aanbevelingen Meerderjarigenbewind van het LOVCK.