Startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting altijd goed?

Printvriendelijke versie

Het wordt druk bij de notariskantoren in januari 2021. Veel starters stellen de aankoop van hun woning uit tot het nieuwe jaar, zodat zij gebruik kunnen maken van de nieuwe startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting. Vorige week hebben Tweede Kamerleden vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de nieuwe in het Belastingplan 2021.

Wat houdt de nieuwe regeling in? Om starters en doorstromers meer kansen te geven op de woningmarkt hoeven kopers van 18 tot 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting te betalen bij aankoop van een woning. Dat levert een flink voordeel op. Kopers van 35 jaar of ouder die een woning kopen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen.
De startersregeling kent onder meer als voorwaarde dat de koper de startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder heeft ontvangen en de woning als hoofdverblijf gaat bewonen. De vrijstelling geldt wanneer de overdracht van een woning bij de notaris plaatsvindt op of na 1 januari 2021.
De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Is één van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn deel 2% belasting. De persoon die jonger is dan 35 jaar, en voldoet aan alle andere voorwaarden, betaalt geen belasting over zijn deel.
De staatssecretaris waarschuwt dat deze regel kan leiden tot de beslissing van partners om het huis op één naam te zetten, als één van de partners te oud is voor de vrijstelling. De staatssecretaris geeft aan dat niet alleen moet worden gelet op de overdrachtsbelasting. Volgens de staatssecretaris kan het al dan niet kunnen toepassen van de startersvrijstelling een omstandigheid zijn die meespeelt bij de beslissing van partners wie de aangekochte woning geleverd krijgt. Het staat partijen vrij om dergelijke keuzes te maken. Het is aan te raden dat zij zich niet alleen door de overdrachtsbelasting laten leiden maar daarbij juist het hele civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke plaatje in ogenschouw nemen en zich daarover goed laten informeren. Soms kan het opmaken of aanpassen van een samenlevingscontract of testament nodig zijn om tot een gebalanceerde regeling voor de starters te komen.
Een adviesgesprek bij de notaris alvorens de koopakte te tekenen bij de makelaar kan veel verheldering geven. Belt u ons gerust voor het maken van een afspraak. Of deze virtueel zal zijn of bij ons op kantoor is afhankelijk van de op dat moment geldende richtlijnen rond covid-19.

Bron: Notamail 2 november 2020, 254.