Verzorging na scheiding geen schenking

Printvriendelijke versie

Wie in Nederland een schenking krijgt, moet schenkbelasting betalen. Toch zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld als er een vrijstelling geldt, of als de schenking is omdat iemand zich dringend verplicht voelt het bedrag te geven.

Zo speelde er onlangs een geval bij de rechtbank van een gescheiden stel. Zij hadden samen een huis. De man vond het prettig dat de vrouw met de kinderen in het huis zou kunnen blijven wonen, en deed afstand van zijn aandeel in de overwaarde van het huis ter grootte van € 112.500.

De Belastingdienst stuurde aan de vrouw een aanslag schenkbelasting, want de afstand van de helft van de overwaarde werd door de Belastingdienst gezien als een schenking. Zij maakte bezwaar, want er staat een vrijstelling in de wet als een schenking wordt gedaan uit een zogenaamde ‘dringende verplichting van moraal en fatsoen’, ook wel genaamd een natuurlijke verbintenis.

De rechtbank geeft de vrouw gelijk. Zij kon namelijk niet in haar eigen onderhoud voorzien, had geen recht op een uitkering, sprak geen Nederlands en kon met haar in het buitenland gevolgde opleiding in Nederland niet aan de slag. Daarbij kwam nog dat de man in het echtscheidingsconvenant ook had vastgelegd dat hij de afstand van de overbedeling deed omdat hij dat als een natuurlijke verbintenis zag. Volgens de rechter staat het de man vrij te bepalen hoe hij aan het verzorgingsvoornemen vorm wil geven.

Wilt u meer weten over de overdracht van de woning na echtscheiding? Maak een afspraak op ons kantoor, wij helpen u graag.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 5 september 2019, nr. BRE 18/3421, ECLI:NL:RBZWB:2019:4072 (geen hoger beroep).