Wetsvoorstel verdeling pensioen bij scheiding

Printvriendelijke versie

Over het verdelen van pensioen bij echtscheiding is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Op dit moment is het nog zo, dat een deel van het opgebouwde partnerpensioen bij scheiding wordt afgesplitst. De ex-partner krijgt de uitkeringen als de partner overlijdt. In de nieuwe regeling wordt de pensioenband tussen de ex-partners verbroken, en wordt het recht op ouderdoms- en partnerpensioen omgezet in een zelfstandig ouderdomspensioen voor de ex-partner.
Daarnaast wordt voorgesteld om alleen het bijzonder partnerpensioen dat in de huwelijkse periode is opgebouwd te verdelen. Op dit moment kan er ook bijzonder partnerpensioen worden berekend over de voorhuwelijkse periode. Echtgenoten kunnen net als in de huidige regeling bij huwelijksvoorwaarden of echtscheidingsconvenant afwijken van de wet. Zij kunnen bijvoorbeeld anders verdelen dan ieder de helft, bijvoorbeeld 75/25, of zij kunnen afspreken ook de opbouw uit de voorhuwelijkse periode mee te nemen in de berekening.

Het wetsvoorstel kan gevolgen hebben voor bestaande huwelijksvoorwaarden, bijvoorbeeld als daarin is afgesproken om de standaardregeling uit de huidige Wet Verevening Pensioenrechten te volgen. Als het nieuwe wetsvoorstel inderdaad in werking treedt per 1 januari 2021, dan is de verdeling van pensioen volgens die standaardregeling niet meer mogelijk.

Houdt u de berichtgeving omtrent de invoering goed in de gaten. Mocht het wetsvoorstel te zijner tijd ongewijzigd worden ingevoerd, dan kijken wij graag uw huwelijksvoorwaarden voor u na.

Bron: TK 35287, nr. 1-3.