Risico’s verouderd samenlevingscontract voor kinderen

Printvriendelijke versie

Samenlevingscontracten in combinatie met testamenten worden meestal gemaakt door samenwoners die (nog) geen kinderen hebben. Daar wordt dan ook geen rekening mee gehouden. Die samenlevingscontracten met testamenten kunnen vervelende gevolgen hebben voor uw partner en uw kinderen. Denk alleen maar aan de rechten die partner en kinderen al dan niet (meer) hebben op uw nalatenschap. U lost het op met aanpassing van beide akten.

De erfenis van kinderen met getrouwde ouders is wettelijk geregeld. Kinderen van samenwoners die noch een samenlevingscontract noch een testament hebben, erven ook automatisch, maar in die situatie krijgt de partner niets.

Meestal benoemen samenwoners elkaar tot erfgenaam. Er wordt – omdat ze er nog niet zijn – niets geregeld voor toekomstige kinderen. En als die komen, dan staat het hoofd wel naar andere dingen als het maken of aanpassen van een testament. Gevolg: bij overlijden van een van de partners hebben de kinderen slechts recht op hun legitieme portie (wettelijk erfdeel). Dat is de helft van wat zij normaal zouden erven.
Met een verouderd samenlevingscontract en verouderde testamenten kan het zo maar zijn dat u uw kinderen de facto onterfd hebt.

U kunt er iets aan doen, namelijk het samenlevingscontract en de testamenten aanpassen. Bijvoorbeeld door uw kinderen als mede-erfgenaam te benoemen en te bepalen dat de financieel afhankelijke partner bij onverhoopte scheiding recht heeft op partneralimentatie en pensioen. In het testament kunt u ook de voogdij over uw kinderen regelen.

Wilt u hier meer over weten? Bel ons! U kunt als regel hanteren dat elke vijf jaar even naar de actualiteit van uw bestaande samenlevingscontract en testamenten zou moeten worden gekeken.

Bron: Bron: Artikel FD,4 juni 2011