Uitbreiding woning veroorzaakt onrechtmatige hinder voor buurman

Printvriendelijke versie

Het verkrijgen van een bouwvergunning voor uitbreiding van uw woning is geen garantie dat de buurman als gevolg van de uitbouw geen hinder ondervindt. Wilt u uw woning uitbreiden en vraagt u daarvoor een bouwvergunning aan, dan is het niet onverstandig vooraf uw buren van uw bouwplannen op de hoogte te stellen. Mocht uw buurman van oordeel zijn dat hij hinder zal ondervinden van uw uitbouw dan kunnen vaak in overleg de bouwplannen nog worden aangepast.

Dat was niet het geval in een zaak voor de Rechtbank Zwolle-Lelystad in maart 2011. Door de gemeente was aan buurman A een bouwvergunning verleend voor uitbreiding aan de achterzijde van zijn woning. Buurman A vond het niet nodig zijn buurman B hierover in te lichten. Ook had buurman B de berichten in de plaatselijke courant over aangevraagde bouwvergunning niet gezien en dus ook geen bezwaar tegen de bouw ingediend. Toen buurman A de op te richten spouwmuur ook nog gedeeltelijk op het gezamenlijk pad had geplaatst, was de chaos compleet.

In een door buurman B aangespannen kort geding was de voorzieningenrechter van oordeel dat er sprake was van hinder en werd buurman A veroordeeld tot staking van zijn bouwwerkzaamheden. In de bodemprocedure voor de rechtbank vorderde buurman B afbraak van de muur en schadevergoeding wegens waardevermindering van de woning. Buurman A liet het hier niet bij zitten en vorderde schadevergoeding van buurman B wegens het niet tijdig bezwaar maken.

Volgens de rechtbank wordt men door het hebben van een bouwvergunning niet gevrijwaard van aansprakelijkheid voor het veroorzaken van hinder. Niet elke hinder is echter onrechtmatig. Dit is onder andere afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de hinder. Ook zal moeten worden gekeken naar de mogelijkheid en de bereidheid om maatregelen te nemen ter voorkoming van schade.

Bent u ook van plan de woning uit te breiden en wilt u weten welke stappen u het beste kunt nemen om problemen achteraf te voorkomen? Raadpleeg dan ons notariskantoor. Wij kunnen u van deskundig advies voorzien.

Bron: Gerechtshof Zwolle-Lelystad, LJN BQ4846