Aanbouw zonder bouwvergunning

Printvriendelijke versie

Als u een woning koopt mag u er op vertrouwen dat alle op de bouw of verbouw van de woning betrekking hebbende vergunningen zijn verleend. Als dit niet zo is en de verkoper verzwijgt dit, loopt u het risico dat een eventueel zonder vergunning aangebrachte aanbouw op last van de gemeente moet worden afgebroken. Ook als de verkoper niet op de hoogte was van de in het verleden zonder vergunning verrichte aanbouw, is dit geheel voor zijn rekening en risico.

Door het ontbreken van de vereiste vergunningen, beantwoordt de woning niet aan de eigenschappen die u ervan mocht verwachten. Ontdekt u het ontbreken van de vereiste vergunningen vóór het tekenen van de akte bij de notaris, dan heeft u het recht om het ondertekenen van de akte bij de notaris op te schorten. Verkoper kan dan alles in het werk stellen om alsnog een vergunning voor de aanbouw te verkrijgen. Als de aanbouw niet alsnog wordt gelegaliseerd door afgifte van een bouwvergunning, staat het u vrij ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen wegens een tekortkoming van de verkoper. Zeker als de aanbouw een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de woning zal een vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst gerechtvaardigd zijn.

Als geïnteresseerde koper kunt u overigens te allen tijde bij de gemeente informeren welke vergunningen voor de woning zijn afgegeven.

Bent u van plan binnenkort een koopovereenkomst te sluiten? Laat dan vooraf dit contract door ons kantoor checken. Wij zijn u daarbij graag behulpzaam.

Bron: Rechtbank Arnhem, 27 februari 2009, KG ZA 09-79