Acht van de tien jonge ouders hebben voogdij niet geregeld

Printvriendelijke versie

Meer dan 80% van ouders tussen 18 en 34 jaar hebben de voogdij voor hun kinderen niet geregeld. Dat betekent dat niet officieel is vastgelegd aan wie de voogdij over hun kinderen wordt toegekend als beide ouders er onverhoopt niet meer zijn. Daarmee lopen zij het risico dat de rechter uiteindelijk een andere voogd benoemt dan wie de ouders graag hadden gewild.

Uit het onderzoek in opdracht van uitvaartonderneming Dela blijkt dat ook van de ouders tussen 35 en 49 jaar drie van de vier geen voogdijregeling voor hun minderjarige kinderen heeft getroffen. Schokkende aantallen, waaruit blijkt dat niet of nauwelijks wordt nagedacht over de zorg voor minderjarige kinderen na onverhoopt vroegtijdig overlijden van de ouders.
Bijna de helft van de jonge ouders heeft helemaal niets geregeld voor later, ook geen testament. Van ouders tussen 35 en 39 jaar heeft opnieuw bijna driekwart niets over hun nalatenschap geregeld.

Volgens de Nederlandse wet moet elke minderjarige onder gezag staan. Dat gezag houdt in dat er één, maar meestal twee personen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van een kind. In de meeste gevallen berust dit gezag bij de ouders. Dit "ouderlijk gezag" hebben de ouders in bijna alle gevallen samen tijdens hun huwelijk of samenwoning. Na echtscheiding geldt dat tegenwoordig meestal ook. Dit staat bekend onder de naam "co-ouderschap".
Maar hoe zit dat nou als de ouders er niet meer zijn? In zo'n geval benoemt de rechter een voogd over de kinderen. De rechter luistert daarbij naar de familie van de kinderen en naar de kinderen zelf als deze ouder dan 12 jaar zijn. Verder krijgt de rechter advies van instanties voor jeugdzorg/kinderbescherming. Op basis van alle informatie die daaruit komt neemt de rechter een beslissing en wordt iemand als voogd over uw kinderen aangewezen.

In eigen hand houden
Dat betekent dus dat u niet zeker weet wie na overlijden van u en uw partner de verantwoordelijkheid voor uw kinderen gaat krijgen. Wie gaat erop letten dat ze op tijd naar bed gaan, gezond eten, naar school gaan, met geld leren omgaan enzovoort? Kortom, wie neemt in dat geval de zorg voor uw kinderen over?
In Nederland vinden we het belangrijk dat dit goed geregeld is. Zo belangrijk zelfs, dat de mogelijkheid bestaat om zelf te bepalen wie de zorg voor uw kinderen krijgt na uw overlijden. Dat is trouwens helemaal niet ingewikkeld. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is bij ons een voogd van uw eigen keuze voor uw kinderen aan te wijzen en te laten vastleggen. Dat kan door een testament te maken. Het voordeel daarvan is dat u daarin ook andere dingen voor na overlijden kunt vastleggen. Maar de voogd kan ook worden aangewezen in een akte die alleen maar over de voogdij gaat.

Uw kinderen zijn belangrijk genoeg om de voogdij te regelen. Voor u is het daarbij goed om alle informatie te hebben over wat kan en wat niet kan. Wij weten er gelukkig alles van. Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel ons.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht; nieuws 2015/523