Meerderjarigenbewind ondergeschikt aan schuldsanering

Printvriendelijke versie

Het komt nogal eens voor dat het vermogen van een volwassen man of vrouw onder bewind is gesteld van een bewindvoerder. Die handelt dan zijn of haar zakelijke belangen af. Zeker vanwege de grotendeels achter ons liggende crisis zijn er ook steeds meer mensen in de schuldsanering terecht gekomen. Daaronder zijn ook mensen wiens vermogen onder bewind is gesteld. Daarbij rijst dan ook de vraag wat er in bepaalde situaties voorgaat, het meerderjarigenbewind of het schuldsaneringsbewind.

De Rechtbank Gelderland heeft er in oktober 2015 nog eens duidelijkheid over verschaft. In deze zaak speelde een te koop staand huis van iemand wiens vermogen onder bewind is gesteld én in de schuldsanering terecht is gekomen. Een mogelijke koper heeft een bod op het huis gedaan. De rechter-commissaris heeft de schuldsaneringsbewindvoerder toestemming gegeven dit bod te accepteren. De meerderjarigenbewindvoerder heeft echter de kantonrechter om toestemming gevraagd het huis te verkopen.
De kantonrechter verklaart de beschermingsbewindvoerder niet-ontvankelijk. Hij is immers geen partij in deze transactie, omdat het huis in de boedel van de schuldsanering valt. Om die reden komt de bewindvoerder in de schuldsanering het recht toe om het bod te accepteren.

Wilt u meer weten over meerderjarigenbewind of over de samenloop van meerderjarigenbewind en schuldsanering? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2015/273 en 2008/244, ECLI: RBGEL:2015:6529