Boom binnen twee meter van de erfgrens

Printvriendelijke versie

Burenruzies ontstaan vaak door het hinderlijk aanwezig zijn van bomen in aangrenzende tuinen. U zult ongetwijfeld wel eens een aflevering van het televisieprogramma De Rijdende Rechter hebben gezien, waarin mr. Visser een uitspraak moet doen in een zaak die de gemoederen in de buurt hoog doet oplopen.

Wat zegt het Burgerlijk Wetboek hierover? De hoofdregel is dat geen bomen mogen staan binnen een afstand van twee meter van de erfgrens. Maar zoals zo vaak in dergelijke kwesties zijn op deze hoofdregel uitzonderingen van toepassing. Zijn er in het verleden hierover afspraken gemaakt en zijn deze vastgelegd in een erfdienstbaarheid? Betreft het bomen die geplaatst zijn op de openbare ruimten? Staat een gemeentelijke verordening bomen op een kortere afstand van de erfgrens toe?

In een zaak voor de Rechtbank Noord-Holland in juni 2015 vorderde buurman X verwijdering van een boom, die in 2008 was geplaatst door zijn buurman Y en op dat moment één meter hoog was. Deze boom, die was geplant binnen twee meter van de erfgrens, is in 2015 uitgegroeid tot een hoogte van twaalf meter. Volgens buurman X veroorzaakt deze boom veel hinder (zoals pluizen, katjes, groene aanslag en vallend blad).

Volgens buurman Y staan er in de directe omgeving diverse hoge bomen binnen twee meter van de erfgrens, is deze boom beeld bepalend en garandeert de boom de nodige privacy. Daarnaast zou dit zijn toegestaan volgens de plaatselijke verordening en het gewoonterecht.

Volgens de Kantonrechter is in dit geval de hoofdregel geschonden, aangezien het duidelijk is dat de boom binnen de toegestane afstand staat, de boom bovendien hoger is dan de toegestane hoogte van twee meter en de gemeente geen toestemming heeft gegeven voor het planten van de boom. Een beroep op het gewoonterecht strandt ook, omdat buurman Y niet kan aantonen dat in de omgeving soortgelijke gevallen bekend zijn.

De Kantonrechter wijst de vordering van buurman X toe, omdat er duidelijk sprake is van hinder en zijn vordering tot verwijdering binnen de verjaringstermijn van 20 jaar is gedaan.

Bent u van plan bomen te planten in de tuin of een schutting te plaatsen en wilt u exact weten wat uw rechten en verplichtingen zijn, raadpleeg dan uw notaris. Burenruzies kunnen hiermee worden voorkomen.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 10 juni 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:4596