Omgangsrecht grootouders

Printvriendelijke versie

Als er bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn, wordt er meestal geregeld hoe de ouders voor de kinderen gaan zorgen. Het gaat dan niet alleen om de vraag waar de kinderen wonen, welke ouder de financiën regelt of wie met de kinderen naar de kapper gaat. Een belangrijk aandachtspunt is ook, hoe de omgang met de grootouders wordt geregeld.

In landen als België, Frankrijk en Duitsland is in de wet een omgangsrecht voor grootouders opgenomen. In Nederland is dat niet expliciet het geval. Wel is er een regeling waardoor personen die een nauwe persoonlijke band met het kind hebben, de rechter kunnen vragen om een omgangsregeling.

De Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege, heeft in 1995 aangegeven dat iemand die in nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind, het recht heeft om met dit kind contact te hebben. Aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval moet volgens de Hoge Raad beoordeeld worden of er sprake is van de vereiste nauwe persoonlijke betrekking.

De rechter kent overigens regelmatig aan grootouders een informatieregeling toe. Dit recht is officieel niet voor grootouders in de wet opgenomen, maar het is voorgekomen dat een rechter de regeling toch voor grootouders toepasselijk heeft verklaard. De informatieregeling stelt de grootouders dan in staat om de belangrijke momenten in het leven van het kind te volgen, zodat zij als het kind meerderjarig is, beter in staat zijn een band op te bouwen.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft gereageerd op de op 3 maart 2015 door Kamerleden ingediende initiatiefnota ‘Opgroeien met opa en oma’, waarin een wettelijk omgangsrecht werd bepleit. De reactie van de minister komt erop neer dat het in eerste plaats aan de ouders is om vast te leggen wie er na de echtscheiding met hun kinderen mogen omgaan. En daarnaast vindt de minister dat de huidige regeling voldoende mogelijkheden biedt voor grootouders.

Het vastleggen van de wijze waarop kinderen hun grootouders na een echtscheiding blijven zien, blijft dus een belangrijk onderdeel van een ouderschapsplan. Wilt u hier meer over weten, maak dan gerust een afspraak op ons kantoor.

Bron: Kamerstukken II 2015-2016, 34 168, nr 4.