Geen omgangsregeling ondanks gezamenlijk gezag

Printvriendelijke versie

Regelmatig moet de rechter er aan te pas komen om een uitspraak te doen over ouderlijk gezag over en omgang met een kind. Het oordeel van het kind blijkt hierin zwaar mee te wegen. Als er al omgang wordt ontzegd, is dat in principe voor bepaalde tijd. Soms echter is er voor de rechter reden om daarvan af te wijken en omgang voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De Rechtbank Noord-Holland boog zich in maart 2016 over een zaak waarin de ouders van een minderjarig kind gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. Het kind woont bij zijn moeder. Vader en moeder bakkeleien al drie jaar over een omgangsregeling tussen vader en kind. De rechtbank vroeg hierin het oordeel van een door haar benoemde bijzondere curator. Die vindt dat het niet in het belang van het kind is om een omgangsregeling met de vader te treffen. Dat komt omdat niet wordt verwacht dat de ouders op korte termijn een normaal onderling contact zullen krijgen en het kind daarvan niet gevrijwaard zal kunnen blijven als hij contact met beiden moet onderhouden. Het kind wil ook zelf door zijn moeder worden opgevoed zonder dat zijn vader zich daar telkens weer mee bemoeit.
Ook de Raad voor de Kinderbescherming vindt een ontzegging van de omgang wenselijk, vooralsnog voor een periode van een jaar.

De rechtbank laat het oordeel van de bijzondere curator zwaar wegen. Dat is gebaseerd op een uitgebreid onderzoek. Het oordeel van de Raad weegt daarbij zwaar mee, die stelt dat van omgang pas weer sprake kan zijn als vader en moeder weer in staat zijn om samen afspraken over de omgang te maken. De rechter laat ook het oordeel van het kind zwaar meewegen: zolang het kind geen contact met zijn vader wil, is het niet in het belang van het kind dat het contact met de vader wordt bevorderd.
De rechtbank verwacht niet dat binnen afzienbare tijd de gronden voor de ontzegging van de omgang zullen worden weggenomen en spreekt daarom ontzegging voor onbepaalde tijd uit. Als de omstandigheden verbeteren mag de ouder die het aangaat de rechter opnieuw benaderen.

Wilt u meer weten over gezag en omgangsregeling? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, nieuws 2016/225