Adoptie na erkenning door ouder niet mogelijk

Printvriendelijke versie

Een niet veel voorkomende, maar wel interessante vraag is of iemand – bijvoorbeeld een vader of een mee-moeder die een kind als zijn of haar kind heeft erkend – dit kind later ook kan adopteren. Immers, met erkenning is al een familierechtelijke relatie tot stand gekomen. Met adoptie gebeurt hetzelfde.

De vraag doet zich onder meer voor als de erkennende partij eerder al een ander kind – van dezelfde moeder – heeft geadopteerd. De wens is dan om voor beide kinderen dezelfde situatie te creëren, namelijk adoptie.
In de wet staat niet met zoveel woorden dat beide mogelijkheden niet naast elkaar kunnen bestaan. Uit het systeem van de wet en de wetsgeschiedenis blijkt echter wel dat het niet kan. In het parlement is destijds bij de behandeling van het wetsontwerp uitgesproken dat een juridische ouder van een kind datzelfde kind niet meer kan adopteren. Als dat wel zo zou zijn, dan zou de juridische band die door de erkenning tot stand kwam, worden verbroken en direct daarna weer worden gevestigd. Het maakt daarbij volgens de rechter niet uit dat de rechtsgevolgen van adoptie en erkenning deels verschillend zijn.

Wilt u meer weten over erkenning, adoptie en gezag? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Notariaat 18 augustus 2016; RBOVE:2016:1072